Rotterdamse studenten blijven over het algemeen niet hangen in de havenstad, maar vertrekken na hun afstuderen. Toch zijn er behoorlijk wat hoger opgeleiden in de stad, blijkt uit recent onderzoek van Victor Venhorst (Rijksuniversiteit Groningen). Hij toont aan dat de stad een positief migratiesaldo kent.

In samenwerking met het ‘Nicis Institute’ (kennisinstituut van, voor en door Nederlandse steden) onderzocht Venhorst vijf studentensteden, waaronder Rotterdam. Hij keek naar het aantal hoger opgeleiden in de stad en of het huidige beleid, gericht op het behoud van afgestudeerden, daadwerkelijk nut heeft. Venhorst pleit ervoor de situatie positief te benaderen: “Rotterdam weet niet alleen hoger opgeleiden aan zich te binden, maar trekt bijvoorbeeld ook studenten aan van opleidingen waarin zij zelf niet voorziet. Kijk dus niet naar de afgestudeerden die vertrekken, maar naar wie zich vestigt.”

Geen verrassing

Voor de gemeente zijn de uitkomsten van het onderzoek geen verrassing. “Universiteitssteden met een grote arbeidsmarkt zijn altijd beter in staat om hoger opgeleiden aan te trekken en vast te houden”, aldus bestuursvoorlichter Maarten Molenbeek namens wethouder Korrie Louwes. “Daarnaast recruiten werkgevers actief op universiteiten om het talent eruit te pikken en zijn studenten met hogere cijfers eerder geneigd via postdoctorale trajecten verbonden te blijven met de universiteit.”

We zijn er nog niet

“Ondanks dat Rotterdam momenteel een overgang doormaakt van haven- en productie-economie naar een kenniseconomie, zijn we er nog niet”, waarschuwt Molenbeek. “De uitkomsten van het onderzoek zijn weliswaar positief, maar het beleid voor de komende jaren zal de positie van de stad als kenniseconomie moeten versterken. Daarnaast heeft het onderzoek zich slechts gericht op anderhalf jaar na het afstuderen. Welke bewegingen zich daarna op de arbeids- en woningmarkt voordoen is hier niet in terug te vinden.” Dit zal moeten blijken uit het vervolgonderzoek, waaraan Venhorst werkt. Ook Rotterdam zal hieraan meewerken.

Toekomst

De stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden als werk- en woonstad voor jonge hoogopgeleiden. Een voorbeeld van gemeentelijk beleid is het investeren in de binnenstad: met onder andere betere huisvesting en aantrekkelijke buurten hoopt de gemeente meer studenten aan te trekken en behouden. MvB