Minister Donner  van Binnenlandse Zaken wil het woningwaarderingsstelsel aanpassen. Morgen wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vreest dat studentenkamers hierdoor onbetaalbaar zullen worden.

Minister Donner wil dat het woningwaarderingsstelsel, waarmee via een puntensysteem kan worden berekend wat een verhuurder maximaal voor een studentenkamer mag vragen, wordt aangepast. Hij wil huurhuizen vanaf 1 juli 25 extra basispunten geven, waardoor de maximale huurprijs met 120 euro wordt verhoogd.

Desastreus

 “Deze huurverhoging is desastreus. Zo kan bijna geen student het nog betalen om op kamers te gaan”, aldus Sander Breur, voorzitter van de LSVb. Op dit moment betaalt twee derde van de studenten volgens de LSVb gemiddeld 66 euro te veel per maand voor hun woning.

Afwachten

Of studentenhuisvesters de huurprijs ook daadwerkelijk zullen verhogen is nog niet zeker. Stadswonen, een woningcorporatie die huisvesting voor studenten regelt in de binnenstad van Rotterdam, wacht eerst het debat af. “We willen niet op de feiten vooruit lopen. We weten nog niet of het straks kan en of we de verhoging überhaupt willen doorvoeren”, aldus een medewerkster.

Kleinere kamers

Ook Vincent Buitenhuis van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting, verwacht geen onmiddelijke verhoging van de huurprijzen. “Ik snap dat de LSVb zich zorgen maakt, maar het is de vraag of de corporaties acuut veel hogere huren zullen vragen.” Ze willen wel graag kleinere kamers gaan bouwen, waardoor ze op hetzelfde oppervlakte meer studenten kunnen huisvesten. Dat is in het huidige systeem niet rendabel en met de aanpassingen van Donner wel.

Mobiliteit

De maatregel zou vanaf 1 juli worden doorgevoerd. Huurders die daarna verhuizen kunnen vanaf dan te maken krijgen met de hogere huur. Volgens de LSVb heeft de maatregel vooral een groot effect op studenten, omdat zij vaak verhuizen. Hierdoor werpt minister Donner volgens de vakbond een ernstige belemmering op voor de mobiliteit tussen verschillende studentensteden.

Melkkoe

Morgen, woensdag 18 mei, debatteert de Tweede Kamer over het voorstel. Sander Breur, voorzitter van de LSVb hoopt dat studenten de prijsstijging niet over zich heen zullen krijgen. “Dit kabinet straft de student financieel om op kamers te gaan. De kenniseconomie staat onderaan de prioriteitenlijst, studenten zijn niets meer dan een melkkoe.” HOP/BK