Vorig studiejaar haalden opnieuw meer vrouwen dan mannen een diploma in het hoger onderwijs. Aan de universiteiten liepen vrouwen verder uit dan in het hbo, waar hun voorsprong ongeveer even groot bleef.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De universiteiten reikten meer dan vijftienduizend masterdiploma’s (15.226) aan vrouwen uit: een groei van 7,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Mannen deden het minder goed. Iets minder dan dertienduizend (12.722) kregen een masterdiploma, wat een groei van 5,1 procent behelst.

Onder hbo’ers is het verschil tussen mannen en vrouwen veel groter, maar de mannen gaven afgelopen studiejaar geen terrein prijs. Vorig jaar haalden 26.934 mannelijke hbo-studenten hun diploma: een groei van 0,8 procent. Onder vrouwen was de toename iets kleiner (0,4 procent): in totaal 35.120 diploma’s.

De tendens heeft weinig met het soort opleidingen te maken waar mannen en vrouwen voor kiezen. Technische opleidingen leverden in het hbo iets minder mannelijke gediplomeerden af, terwijl het (kleine) aantal gediplomeerde vrouwen er juist enigszins toenam. Aan de universiteiten groeide het aantal technisch gediplomeerden onder mannen en vrouwen even snel.

Voorlopig zullen er meer vrouwen dan mannen blijven afstuderen: er gaan al jaren meer vrouwen dan mannen naar het hoger onderwijs. Zij halen bovendien vaker (en sneller) hun diploma. HOP