Cum laude afstuderen is niet overal in Nederland hetzelfde. Studenten moeten gemiddeld een acht als eindcijfer hebben, maar verder verschillen de voorwaarden per universiteit. Op de Erasmus Universiteit verschilt het zelfs per faculteit of je wel of niet cum laude bent afgestudeerd.

Geneeskunde

Bij de opleiding Geneeskunde zijn ze het strengst. Net als bij de meeste andere faculteiten moet het gemiddelde van je eindcijfer daar minstens 8,25 zijn. Maar dat is niet het enige: geen één cijfer mag lager dan een zeven zijn en herkansingen zijn niet toegestaan.

Erasmus School of Economics

Bij ESE mogen vakken wel zijn herkanst. Theoretisch gezien mag je zelfs onvoldoendes hebben en deze met hoge cijfers compenseren, al komt dit in de praktijk zelden voor. Na een herkansing geldt het hoogste cijfer. Ook hier moet je minstens een gemiddelde van 8,25 hebben. Volgend jaar zullen de regels echter veranderen. Waarschijnlijk mag je dan geen tentamens meer herkansen en moet je overal een acht of hoger voor hebben gehaald. Maar deze plannen moeten nog worden goedgekeurd.

Rotterdam School of Management

Ook bij RSM moet je gemiddelde minstens 8,25 zijn. Vakken mogen worden herkanst, waarna het hoogste cijfer telt. Onvoldoendes op de eindlijst zijn niet toegestaan, alle cijfers moeten een 5,5 of hoger zijn.

Erasmus School of Law

Op de rechtenfaculteit moet het gemiddelde van je cijfers, in tegenstelling tot op de andere faculteiten, hóger zijn dan 8,25. Dus minstens 8,26. Onvoldoendes mogen worden herkanst, voldoendes niet. Ook hier is het toegestaan om een onvoldoende te compenseren met hele hoge cijfers.

Faculteit der Wijsbegeerte

Bij de opleiding filosofie moet elk cijfer een acht of hoger zijn. Onvoldoendes zijn dus sowieso niet toegestaan, zessen en zevens ook niet. Om aan zulke hoge cijfers te komen mag er wel herkanst worden. Ook hier moet het gemiddelde van je eindcijfers minstens 8,25 zijn.

ESHCC

Ook op de Erasmus School of History, Culture and Communication moet het gemiddelde van je eindcijfers minstens 8,25 zijn. Vakken mogen hiervoor herkanst zijn, maar voldoendes mogen nooit worden herkanst. Onvoldoendes compenseren moet hoge cijfers is niet toegestaan, alle cijfers moeten minstens een 5,5 zijn. Ook hier zijn de regels volgend collegejaar waarschijnlijk veranderd.

Wat de exacte eisen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen worden ten aanzien van cum laude afstuderen, is nog niet bekend. BK