Aankomend collegejaar start de samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit (Paramaribo) en de Erasmus School of Economics (ESE), met het schakelprogramma Accounting, Auditing and Control (AAC). Waarschijnlijk zullen zo’n 25 Surinaamse studenten hieraan deelnemen.

Het lesprogramma in Paramaribo is gelijk aan dat in Rotterdam. Het eerste jaar studeren de Surinaamse studenten aan de Anton de Kom Universiteit, vervolgens zes maanden aan de EUR. In het laatste halfjaar keren ze terug naar Paramaribo om hun studie af te ronden. Aan het eind van de rit worden ze beloond met een MSc-graad van beide universiteiten.

Max Ekhorst, coördinator van het project, benadrukt dat men heeft gekozen voor een aanpak waarbij studenten in Suriname afstuderen. Zo wordt een brain drain hopelijk voorkomen en een bijdrage geleverd aan de Surinaamse kenniseconomie.

Coördinatie vanuit Nederland

Het monitoren van het project – om te zien of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan – zal vanuit Nederland gebeuren. Er zullen vooralsnog geen Nederlandse docenten afreizen naar Suriname in het kader van dit project. “Dit is niet direct het geval, maar zou wel kunnen gebeuren”, aldus Ekhorst.

Motivatiebrief

Om toegelaten te worden tot de opleiding moeten de Surinaamse studenten een motivatiebrief schrijven in het Engels, waaruit blijkt dat ze zeer gemotiveerd zijn om het schakelprogramma te gaan volgen. Cijferlijsten worden wel bekeken, maar spelen in principe geen rol: na afronding van het eerste jaar kunnen de studenten naar Nederland komen

Ticket to the tropics

Goed nieuws voor ESE-studenten die het wel zien zitten om te gaan studeren in dit tropische land. De Erasmus Universiteit en de Anton de Kom hebben een contract gesloten, waardoor ook mogelijk is voor Nederlandse studenten om daar te gaan studeren. MvB