Studenten nemen steeds vaker (gedeeltes van) een hoorcollege op om later nog eens terug te luisteren of terug te kijken. Maar mag dit eigenlijk wel?

Marc Schauten, onderzoeker bij de Erasmus School of Economics, stelde de Universiteitsraad vragen over het beleid van de Erasmus Universiteit met betrekking tot dit soort opnamen. Volgens de afdeling Juridische Zaken staat in de reglementen dat het verboden is inbreuk te maken ‘op een recht van de EUR of van andere personen die zich bevinden in de EUR-gebouwen of op de EUR-terreinen, of gebruik maken van de EUR-voorzieningen’. Kortom, het is verboden om opnamen te maken van iemand, zonder hier toestemming voor te vragen. Verder is het in het dagelijks verkeer ook niet gepast om iemand uitdrukkelijk te fotograferen of filmen. Dit geldt dus ook op de EUR.

Foto: Michelle Muus

Controleren is lastig

Wel moet worden opgemerkt dat het maken van opnamen tijdens colleges niet expliciet verboden is op dit moment, maar wel op grond van bovenstaande geweigerd kan worden. In de praktijk blijkt het echter lastig om tijdens college te controleren of studenten geen opnames maken met hun smartphones. Bovendien kost het te veel geld en tijd om surveillanten te laten rondlopen tijdens hoorcolleges.

Hoe is het op andere universiteiten?

Een aantal universiteiten heeft inmiddels ook zwart op wit gesteld wat wel en niet mag. Zo is het op de Universiteit Utrecht verboden om ICT-middelen te gebruiken, wanneer het ‘de universiteit, gebruikers en/of derden financiële of imagoschade toebrengt.’ Op de Universiteit van Tilburg moet je toestemming vragen aan de faculteitsdirecteur, wanneer je foto’s of filmpjes wilt maken van onderwijsaangelegenheden. Verder houden verschillende universiteiten pilots, om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het aanbieden van een digitaal college.

De voordelen en nadelen van colleges opnemen

Uit deze pilots blijkt dat studenten nog steeds de voorkeur geven aan een persoonlijk college. Wel vinden zij het prettig om rond de tentamenperiode hun aantekeningen te verdiepen, door online de hoorcolleges nog een keer te bekijken.

De tegenstanders van het opnemen van colleges zijn van mening dat de privacy van de docent in het geding komt. Wanneer hoorcolleges opgenomen mogen worden, dan zullen de docenten zich mogelijk inhouden en slechts politiek correcte uitspraken doen.

Ontslag

Dat het opnemen van hoorcolleges heel persoonlijke nadelen kan hebben, bewijst het voorbeeld van Kay van de Linde. Tot eind 2008 was hij spindoctor van Rita Verdonk. Tijdens een gastcollege politicologie aan de UvA deed hij een aantal omstreden uitspraken, onder andere over het inhoudsloze partijprogramma van Trots Op Nederland. Eén student nam de uitspraken op met zijn mp3-speler en publiceerde ze via de weblog GeenStijl.nl. Niet alleen werd Van de Linde ontslagen, maar ook was de vertrouwensband tussen de gastspreker en de UvA ernstig geschaad. MvB