We moeten niet te vroeg juichen over het uitstel van de langstudeerregel. Dat zegt Pauline van der Meer Mohr, de collegevoorzitter van het College van Bestuur in een reactie op het uitstel van de bezuinigingen van 190 miljoen euro op universiteiten en hogescholen.

Vorige week maakten Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat er niet genoeg steun was voor een snelle invoering van de plannen.

Nuance

Pauline van der Meer Mohr is blij dat de Erasmus Universiteit enige uitstel voor de bezuinigingen krijgt. “Het betekent voor 2012 in elk geval meer ruimte voor onderwijs en onderzoek. Maar let wel, eigenlijk wordt de langstudeerdersboete uitgesteld met 8 maanden, en niet met een jaar, want in eerste instantie zou het ministerie van Onderwijs vanaf 1 januari 2012 gaan bezuinigen”, nuanceert ze.

Extra bezuinigingen na 2012

De komende tijd moet nog maar blijken of universiteiten de ‘meevaller’ uiteindelijk niet duur moeten bekopen. Door het uitstel hoeven universiteiten in 2012 (vanaf 1 september tot en met 31 december) gezamenlijk nog ‘maar’ 62 miljoen euro te bezuinigen in plaats van 370 miljoen euro over heel 2012. Echter, volgens Van der Meer Mohr worden de universiteiten na 2012 geleidelijk met 393, in plaats van 370 miljoen euro gekort, structureel. De vraag is welke gevolgen dat heeft voor de onderwijsinstellingen.

Onderzoek door VSNU

“Nu wordt het uitstel dus gebracht als iets positiefs, maar misschien schieten we er per saldo niets mee op”, stelt Van der Meer Mohr. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) onderzoekt momenteel of de universiteiten door de verhoogde bezuinigingen van 23 miljoen uiteindelijk meer zouden gaan betalen in vergelijking met het vorige plan.

Waar haalt OCW geld vandaan?

De kosten van het uitstel worden opgevangen binnen de OCW-begroting. Het ministerie bespaart 75 miljoen euro door universiteiten drie jaar lang minder prijscompensatie te geven, aldus de collegevoorzitter. Die prijscompensatie krijgen universiteiten om de jaarlijkse kostenstijging op de begroting op te vangen. Verder gaat er minder geld naar de voorgenomen prestatiebeloning voor leraren, de maatschappelijke stage en de ontwikkeling van centrale toetsen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. LJ/HOP