De kans is “bijzonder klein” dat hackers het aanstaande diplomaregister kraken, “maar geheel uitgesloten is dit nooit”, schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra aan de Tweede Kamer.

Als het aan de regering ligt, komt er een register waarin alle erkende diploma’s van alle Nederlanders worden opgenomen. Het doel is vooral het voorkomen van diplomafraude: burgers kunnen via het register een bewijs krijgen dat ze werkelijk een bepaald diploma hebben behaald.

Privacy

De partijen in de Tweede Kamer maken zich vooral zorgen over de privacy en beveiliging van de gegevens. Wie heeft er toegang toe en waarom eigenlijk? En hoe veilig is het allemaal?

Toegang

Behalve de diplomahouders zelf krijgen enkele overheidsinstanties toegang voor het uitoefenen van hun wettelijke taak, meldt Zijlstra. Zo kan het UWV opzoeken welke diploma’s een werkzoekende precies heeft.

Hackers

En dankzij alle veiligheidsmaatregelen krijgen hackers weinig kans, volgens de staatssecretaris. Zo zorgen medewerkers voor de “hoogste betrouwbaarheid voor het opslaan van digitale handtekeningen” en zullen ze het netwerkverkeer “continu bekijken”. Maar meer wil de staatssecretaris daar niet over kwijt: “In verband met het beveiligingsrisico kunnen geen nadere mededelingen worden verschaft over de genomen beveiligingsmaatregelen.”

Niet alle diploma’s

Overigens worden niet alle diploma’s met terugwerkende kracht in het register gezet. Alleen de betrouwbaarste gegevens komen erin. Daarom vallen diploma’s van particuliere opleidingen er voorlopig ook buiten: die gegevens zijn nog niet bekend bij uitvoeringsorganisatie DUO. Op termijn zouden erkende particuliere diploma’s ook in het register moeten komen. HOP