Staatssecretaris Zijlstra laat zich niet vermurwen tot een hardheidsclausule in zijn langstudeerwet. Studenten in bijzondere omstandigheden kunnen slechts hopen dat hun boete vergoed wordt door hun instelling.

Fractievoorzitter Rouvoet van de ChristenUnie had er in een amendement op aangedrongen dat de langstudeerwet – net als de wet op de studiefinanciering – een regeling moet bevatten voor individuele studenten in bijzondere situaties.

 

Gehandicapten krijgen wel extra uitloop

Zijlstra wil daar niet aan. Alleen studenten met een structurele handicap vormen een uitzondering op zijn regels en krijgen een extra uitloopjaar. Op de vraag van Rouvoet of dit kan betekenen dat – bijvoorbeeld – zwangere studenten hun langstudeerboete bij de ene instelling vergoed krijgen uit het profileringsfonds en bij de andere niet, antwoordde hij bevestigend.

Universiteit beslist

Verwijzend naar artikel 23 van de Grondwet, dat de autonomie van instellingen waarborgt, noemde hij dat een beslissing die een hogeschool of universiteit het best zelf kan nemen. “De ene zwangere student is de andere niet, en dat kan het best door de instelling zelf worden ingeschat.” Ook wees hij erop dat studenten tegen zo’n beslissing in beroep kunnen gaan. HOP