De rechtenfaculteit bekijkt of zij de verliesgevende avondopleiding samen met de Universiteit Leiden kan gaan aanbieden om kosten te besparen. De nieuwe opleiding zou in september 2012 van start moeten gaan.

Op dit moment bekijkt een extern bureau of de duo-opleiding organisatorisch haalbaar is. Waar zal het onderwijs gegeven worden, moet de nieuwe opleiding opnieuw geaccrediteerd worden, en moeten de studenten van de nieuwe avondopleiding een bul krijgen van de Erasmus, of van de Leidse Universiteit? Pas als deze praktische zaken ‘getackeld’ zijn, denken de universiteiten na over de invulling van het programma. Leiden en Rotterdam hebben niet exact hetzelfde curriculum, dus daar moeten zij nog overeenstemming over bereiken.

Rotterdam en Leiden

Colleges volgen in Den Haag

Als de gezamenlijke avondopleiding er komt, is de kans groot dat het onderwijs wordt gegeven in Den Haag boven het Centraal Station. Hier vindt nu al het avondonderwijs van de Leidse universiteit plaats.

Docenten ontlasten

Een kostenpost voor de Erasmus School of Law, die door de gezamenlijke opleiding teruggebracht kan worden, is die van de docenten die ’s avonds lesgeven. Op dit moment geven veel docenten overdag dezelfde colleges als ’s avonds. Een gezamenlijke avondopleiding zou deze docenten kunnen ontlasten in hun onderwijstaken. De extra tijd kunnen zij dan gebruiken voor de veranderingen in het onderwijs die staan te gebeuren bij de faculteit.

Triangelsamenwerking

De mogelijke samenwerking met Leiden past mooi in het voornemen van de Erasmus Universiteit om meer te gaan doen met de Technische Universiteit Delft en de Leidse Universiteit. Maar ook als de triangelsamenwerking niet door zou gaan, wil decaan Maarten Kroeze nog steeds de avondopleiding met Leiden gaan aanbieden. LJ