Behalve de boete voor langstudeerders is ook de bezuiniging van 190 miljoen euro op universiteiten en hogescholen een jaar uitgesteld. Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra reiken hun critici “een uitgestoken hand”.

Er was niet genoeg steun voor een snelle invoering van de plannen, erkennen de bewindslieden in de brief aan de Tweede Kamer die ze woensdagavond 13 april verstuurden. Ze willen tegemoet komen aan de zorgen die binnen en buiten het parlement leven, schrijven ze.

Ruimte binnen OCW-begroting

De kosten van het uitstel (370 miljoen euro) worden opgevangen binnen de OCW-begroting. Er gaat minder geld naar de voorgenomen prestatiebeloning voor leraren, de maatschappelijke stage en de ontwikkeling van centrale toetsen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. De precieze uitwerking volgt in de Voorjaarsnota.

Passend onderwijs

Naast de langstudeermaatregel en de korting op het hoger onderwijs “temporiseert” het ministerie ook de omstreden bezuinigingen op passend onderwijs.

‘Wel uitstel, geen afstel’

De bewindslieden benadrukken dat uitstel van de plannen geen afstel betekent. “De te behalen doelen uit het regeerakkoord blijven onverminderd van kracht.” Maar betrokkenen hebben nu meer mogelijkheden om zich voor te bereiden op wat komen gaat.

UPDATE 12.03 uur: ChristenUnie en SP willen debat opschorten

Vandaag debat

Op dit moment debatteert de Tweede Kamer met Zijlstra over de langstudeermaatregelen, maar de ChristenUnie en SP willen het debat halverwege afkappen om op een later tijdstip verder te praten. Nu de maatregel een jaar wordt uitgesteld, heeft de Tweede Kamer meer tijd om na te denken, redeneren zij.

CU wil langer nadenken

André Rouvoet van de ChristenUnie wil het tweede deel van het debat later voeren, omdat de regering gisteravond een brief stuurde waarin het uitstel van de langstudeermaatregel is aangekondigd. Dat raakt aan de kern van het debat, vindt Rouvoet, want wat doet dit met de rechtszekerheid van de huidige studenten? Daar wil hij graag met zijn fractie over nadenken. SP-kamerlid Jasper van Dijk viel hem bij.

Verbaasde reacties

De SGP en VVD reageren enigszins verbaasd. Het gebeurt vaak genoeg dat de regering tijdens een debat een amendement overneemt. Nu doet de regering dat al de avond vóór het debat. Dat schept juist meer tijd dan gebruikelijk.

Het debat gaat intussen voort en is live te volgen op het kanaal Politiek24. HOP