Henk Schmidt, rector magnificus van de Erasmus Universiteit, licht het jaarklassensysteem toe dat moet leiden tot betere rendementen. “We beloven de student om hem in een bepaald aantal jaar op te leiden.”

“We willen dat studenten gaan behoren tot de class of 2011. En dat ze dan drie jaar later gezamenlijk afstuderen. Wat er nu gebeurt is dat studenten vijf, zes, soms wel zeven jaar collegegeld betalen voordat ze hun diploma hebben.”

De EUR gaat het onderwijs de komende jaren drastisch herzien: een Bindend Studieadvies (BSa) van 60 ects, minder herkansingsmogelijkheden en daartegenover kleinschaliger onderwijs en de mogelijkheid om onvoldoendes te compenseren.

Gemiddeld een zes

Schmidt: “Het lijkt er misschien op dat we de normen verlagen. Maar in het oude systeem kon je je diploma halen met een 5,5 voor alle vakken. Nu moet je gemiddeld een zes halen. Gemiddeld ligt de kwaliteit dus hoger. Aan Amerikaanse universiteiten en university colleges is het heel normaal om zo, op basis van het grade point average, te oordelen.”

Net echte mensen

Het beperken van het aantal hertentamens als middel om uitval tegen te gaan – het klinkt paradoxaal, beseft Schmidt. “Maar onderzoek laat zien dat het werkt. Studenten hebben de neiging om uit te stellen. Het zijn net echte mensen. Als ik op maandag een lezing heb, ga ik hem ook pas op zondag voorbereiden. Studenten gaan pas leren als ze geen uitstelmogelijkheid meer hebben. Het gevolg is veel van hen zichzelf hierdoor uit het curriculum herkansen.”

Gesprekken

Veel opleidingen hebben nog niet de mogelijkheid om te selecteren aan de poort, maar middels studiekeuzegesprekken probeert de universiteit nieuwe studenten zo goed mogelijk voor te bereiden. “Wij zijn er als universiteit niet meer op uit om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Studenten hebben er belang bij om te weten: gaat dit mij lukken of niet.”

Tekort

Er zijn twee partijen die momenteel tekort schieten, geeft Schmidt toe. De student stelt uit, maar de universiteit staat dat toe. Daar moet de komende jaren verandering in komen. “Wij beloven de student om hem in een bepaald aantal jaar op te leiden. Als hij zijn best doet, lukt dat ook.”

Middelbare school

Een strakker programma met minder mogelijkheden om fouten te maken: mensen zullen het beperking van de vrijheid noemen, net als toen de EUR als eerste universiteit het Bindend Studieadvies invoerde. Schmidt kent de kritiek. “Maar kijk naar een middelbare school. Bijna iedereen haalt zijn VWO toch ook in zes jaar?” GM