De EUR komt met een jaarklassensysteem om de rendementen te verhogen. Een Bindend Studieadvies van 60 ects, minder hertentamens, kleinschaliger onderwijs en de mogelijkheid om onvoldoendes te compenseren. Maar wat betekent dat eigenlijk? Vier vragen.

Krijgen studenten het nu zo druk dat verenigingen zonder leden komen te zitten?

Jan Broers, preses van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen: “Ik kan me voorstellen dat de drempel in het eerste jaar hoger wordt. Dat ouders zeggen: doe het maar even rustig aan tot je al je punten binnen hebt. Voor bestuursfuncties zijn deze maatregelen minder relevant. Die worden vaak door ouderejaars vervuld. Studentenverenigingen zullen zich moeten aanpassen. Een vereniging kan een waardevolle toevoeging zijn, maar wij willen natuurlijk ook dat studenten hun punten halen. Je komt hier in de eerste plaats om te studeren. Wij doen al heel veel aan studieverhogende maatregelen. Misschien moeten we die functie van een vereniging beter benadrukken.”

Straks mag je onvoldoendes compenseren. Wordt het onderwijs daar niet stukken slechter van?

Henk Schmidt, rector magnificus en initiator van de maatregelen: “Het lijkt er misschien op dat we de normen verlagen. Maar in het oude systeem kon je je diploma halen met een 5,5 voor alle vakken. Nu moet je gemiddeld een zes halen. Gemiddeld ligt de kwaliteit dus hoger. Aan Amerikaanse universiteiten en university colleges is het heel normaal om zo, op basis van het grade point average, te oordelen.”

Gaan studenten allemaal hetzelfde vak laten schieten?

Ben Bode, statistiekdocent aan de Rotterdam School of Management en lid van de Universiteitsraad: “Die gedachte kwam wel bij mij op. Daar moet nog even goed met collega’s over gesproken worden. Meneer Schmidt zegt: de kwaliteit gaat niet achteruit. Maar betekent dat dan dat hij het niet erg vindt als studenten een vier of een vijf voor statistiek halen?

Ik weet trouwens niet of statistiek het vak is dat door de meeste studenten als struikelblok gezien wordt. Juist afgelopen jaar heb ik enorm goede slagingspercentages omdat ik studenten met een bonussysteem stimuleer om de responsiecolleges bij te wonen. In die zin ben ik wel een voorstander van kleinschaliger onderwijs. Ik weet niet of je het schools moet noemen: het is een positieve prikkel om mensen van meet af aan naar college te krijgen.”

Gaan andere universiteiten hetzelfde doen?

Olivier Morot (Universiteitenvereniging VSNU): “Er komen veel bezuinigingsmaatregelen op de universiteiten af, waaronder de langstudeermaatregel. Universiteiten kijken hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar het is niet zo dat het verhogen van het Bindend Studieadvies naar zestig ects een landelijke trend is.” GM