Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft zich niet laten overtuigen door de advocaten van de studentenorganisaties. Hij houdt vol dat zijn maatregelen tegen langstudeerders juridisch houdbaar zijn.

Hoewel hij eigenlijk wil wachten op het parlementaire debat over zijn wetsvoorstel, reageert staatssecretaris Zijlstra toch alvast op de bezwaren van advocatenkantoor Stibbe tegen de langstudeermaatregelen. Hij zou de wet niet hebben ingediend als hij dacht dat die juridisch geen stand zou houden, legt hij uit.

Rechtszekerheidsbeginsel schenden

De advocaten noemden zoveel mogelijk bezwaren tegen de wet en Zijlstra gaat ze puntsgewijs langs. Zo zou de wet het rechtszekerheidsbeginsel schenden. Dat is misschien waar, erkent Zijlstra, maar dat beginsel is niet ‘absoluut’: wetswijzigingen zouden maar “zeer moeizaam” tot stand komen, als je de verwachtingen van burgers nooit zou mogen wijzigen.

‘Ze kunnen extra lenen’

Een overgangsregeling is ook nergens voor nodig: studenten houden de mogelijkheid om hun opleiding af te maken, “ook al kost dat meer dan zij een aantal jaren geleden mogelijk hadden verwacht”. Ze kunnen extra lenen, stelt hij.

Toegankelijkheid blijft gewaarborgd

Het internationale verdrag waarin staat dat het hoger onderwijs op termijn kosteloos zou moeten worden, draait om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, aldus Zijlstra. “Niet het kosteloos maken van hoger onderwijs, maar het waarborgen van de toegankelijkheid voor een ieder die de bekwaamheid bezit om dat onderwijs te volgen, staat op de voorgrond.” Door de leenmogelijkheden blijft die toegankelijkheid in zijn ogen gewaarborgd.

WO-deeltijders hebben pech

De advocaten beweerden ook dat de regeling onrechtmatig zou zijn voor deeltijdstudenten, maar Zijlstra vindt van niet. De hbo’ers onder hen studeren immers even snel als voltijdstudenten. Voor de universitaire deeltijdstudenten geldt dat niet, erkent hij maar die hebben pech: “In het wo doen deeltijdstudenten er wel langer over, maar is deze groep dus relatief klein.”

Geen discriminatie

Ook discrimineert het wetsvoorstel niet. Discriminatie gaat over eigenschappen van mensen “waarvan in het geheel geen afstand kan worden gedaan, of eigenschappen waarvan geen afstand kan worden gedaan zonder de eigen persoonlijkheid te beschadigen. Het zijn van langstudeerder is daarmee niet te vergelijken.”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Vandaag gingen enkele honderden studenten in Den Haag protesteren. HOP