Staatssecretaris Zijlstra komt tegemoet aan de wens van de PvdA om bij studiefinancieringsfraude ook medeplichtigen aan te pakken. Wanneer de hulp van een buitenstaander overduidelijk is, zal ook diegene worden beboet.

De staatssecretaris had afgezien van het plan om medeplichtigen te vervolgen omdat dit te ingewikkeld en tijdrovend zou zijn. Maar woensdagmiddag beloofde hij tijdens het debat over het misbruik van de uitwonendenbeurs dat medeplichtigen bij voldoende bewijs, wel worden vervolgd. “Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij het niet in de wet hebben geregeld en dat iemand er daarom mee wegkomt.”

Jaarlijks wordt door studenten voor 40 à 55 miljoen euro gefraudeerd. Zij schrijven zich op een ander adres in, terwijl ze eigenlijk nog bij hun ouders wonen. Dat levert ze elke maand 171 euro extra basisbeurs op. PvdA-kamerlid Jadnanansing had herhaaldelijk aangedrongen op het beboeten van medeplichtigen. Overigens tot woede van veel ouders die haar woedende e-mails stuurden.

De ChristenUnie vroeg Zijlstra of hij frauderende studenten niet onmiddellijk hun basisbeurs kon ontnemen. Maar dat ging Zijlstra te ver: zo’n straf zou voor veel studenten ook meteen het einde van hun studie betekenen. Bovendien moeten mensen “kunnen leren van hun fouten”.

Het wetsvoorstel over het misbruik wordt deze maand naar de Tweede Kamer gestuurd. HOP