De PvdA volhardt in haar standpunt dat staatssecretaris Zijlstra van hoger onderwijs bij studiefinancieringsfraude ook medeplichtigen moet aanpakken. Jaarlijks wordt door studenten voor 40 à 55 miljoen euro gefraudeerd.

Sommige studenten schrijven zich bij de gemeente op een verkeerd adres in – bijvoorbeeld op het adres van een tante – terwijl zij feitelijk bij hun ouders blijven wonen. Dat levert 171 euro extra basisbeurs per maand op. Zijlstra gaat de wet aanpassen, zodat hij zulke studenten kan beboeten.

Ingewikkeld

De PvdA vroeg al eerder of de staatssecretaris ook medeplichtigen wil bestraffen. Dat was hij van plan, maar in januari antwoordde hij daar van af te zien na overleg met het Openbaar Ministerie. Het zou te ingewikkeld zijn om te bewijzen dat zij bewust hadden geholpen bij de fraude. Maar volgens PvdA-kamerlid Jadnanansing kan dit bij bijstandsfraude wel, dus vraagt ze Zijlstra te kijken of hij dezelfde methoden kan hanteren.

Strenger

Voormalig minister Plasterk stelde in 2009 voor om stufi-fraudeurs en medeplichtigen te beboeten. Staatssecretaris Zijlstra nam het wetsvoorstel over en maakte het nog strenger: de boete werd hoger en studenten mogen maar één keer de fout ingaan.

Vanmiddag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de fraude met de uitwonende beurs. HOP