Langstudeerders die hun leenjaren al verbruikt hebben, mogen hun boete (à 3000 euro per jaar) nog wel lenen van staatssecretaris Zijlstra.

Veertigduizend studenten moeten de komende drie jaar de langstudeerboete betalen, terwijl ze geen recht op studiefinanciering meer hebben. Zij mogen de verhoging van hun collegegeld lenen. Naar verwachting zullen tien- tot vijftienduizend studenten van deze mogelijkheid gebruik maken, schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra in een ‘nota van wijziging’ die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Drie leenjaren

Als studenten geen basisbeurs meer krijgen, mogen ze nog drie jaar lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het ‘langstudeerderskrediet’ is bedoeld voor studenten die ook die drie leenjaren al achter de rug hebben.

Dezelfde voorwaarden

Zij mogen maximaal drieduizend euro per jaar lenen, om het verschil tussen het verhoogde en het gewone collegegeld te overbruggen. Het geleende bedrag wordt bij de studieschuld opgeteld en onder dezelfde voorwaarden afgelost.

Protesteren

Het kabinet wil studenten die langer dan een jaar zijn uitgelopen in hun bachelor- of masteropleiding drieduizend euro extra collegegeld laten betalen. Volgende week donderdag vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Twee dagen daarvoor gaan studenten ertegen protesteren in Den Haag. HOP