Staatssecretaris Zijlstra is niet van plan de bijverdiengrens voor studenten af te schaffen. Ook komt er geen coulanceregeling voor studenten die in 2008 maar net boven de inkomensgrens van 12.916,17 euro uitkwamen.

In antwoord op kamervragen van PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD en SP schrijft Zijlstra dat ook studenten die in 2008 maar een paar tientjes te veel verdienden hun basisbeurs, aanvullende beurs en ov-kaart moeten terugbetalen. Bijna twintigduizend studenten kregen vorige maand een brief van DUO met de melding dat zij honderden euro’s moeten terugbetalen.

Bijverdiengrens

Tweede Kamerleden betwijfelden of studenten goed genoeg waren voorgelicht. Vanaf belastingjaar 2008 geldt namelijk niet langer een netto maar een bruto bijverdiengrens. Maar volgens de staatssecretaris is die wijziging “op verschillende momenten en op verschillende wijzen gecommuniceerd aan de student”.

Geen regeling

De politici wilden bovendien weten of hij geen regeling kon treffen. Onder minister Plasterk werd immers besloten om studenten met een te hoog inkomen vanaf belastingjaar 2010 minder hard te straffen: zij hoeven alleen het bedrag terug te betalen dat boven de bijverdiengrens uitkomt. Maar volgens Zijlstra is het niet mogelijk deze maatregel met terugwerkende kracht voor 2008 en 2009 door te voeren.

Onderscheid

De politici vroegen ook of het kabinet de bijverdiengrens zou blijven handhaven, nu van studenten een steeds grotere financiële verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Maar volgens Zijlstra hoort de inkomensgrens bij het studiefinancieringsstelsel: het onderscheidt studenten die stufi nodig hebben voor de bekostiging van hun studie en degenen die naast hun werk studeren. Bovendien zou afschaffing “grote budgettaire risico’s” hebben.

Uitzonderingen

Zijlstra stelt in de beantwoording overigens dat niet alle twintigduizend aangeschreven studenten ook daadwerkelijk moeten terugbetalen. Sommige hadden in 2008 weliswaar een te hoog inkomen, maar hebben dat verdiend in de periode nadat zij studiefinanciering ontvingen. In dat geval telt het inkomen over de stufi-loze maanden niet mee. Wanneer studenten dat bij DUO aangeven, ontspringen zij de dans. Om hoeveel studenten het gaat weet de staatssecretaris nog niet.

Studenten die hun stufi en ov-kaart wel moeten terugbetalen, mogen dat doen volgens het principe van de studielening. HOP