Alcohol en studie gaan slecht samen. Alcoholgebruik heeft meer invloed op studiesucces dan de aanwezigheid tijdens lessen. Bijbaantjes, televisie kijken en internetten hebben minder kwalijke effecten.

Een Amerikaanse onderzoeker heeft dit uitgezocht, meldt de website Inside Higher Ed. Wel constateerde hij dat studenten minder last van dit effect hebben als ze ook vrijwilligerswerk doen of soortgelijke activiteiten ontplooien. “Ze drinken niet minder, ze drinken slimmer”, aldus de onderzoeker.  

Meer in mars

Hij baseert zich op een enquête onder bijna veertienduizend eerstejaars studenten van 167 colleges en universiteiten. Ook studenten van topuniversiteiten ondervinden dit effect. De drinkers onder hen scoren nog altijd uitstekend, maar hebben volgens de onderzoeker eigenlijk meer in hun mars. HOP