Gestoken in zijn toga van de VU – want waarom zou je als calvinist een nieuwe toga aandoen, als de oude nog in prima staat verkeert –  hield oud-premier  Jan Peter Balkenende 24 maart in de Aula zijn oratie. Hij bekleedt sinds kort  één dag per week de leerstoel Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. 

Niet verwonderlijk zat de zaal bijna vol. Onder het publiek zijn familie – dochter Amelie mocht zelfs voorafgaand aan de rede van de kersverse parttime hoogleraar de aanwezigen vermaken met pianospel – veel CDA-prominenten, onder wie Jaap de Hoop Scheffer, Doekle Terpstra, Ab Klink, Piet Hein Donner en Gerrit Braks.  Verder waren zelfs de besturen van zo’n beetje alle studentenverenigingen op komen draven; RSC had speciaal voor de gelegenheid de grijze hoge hoed uit de kast getoverd.

Ontspannen gezichtjes bij collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr, Jan Peter Balkenende en pedel Ton Molendijk

Good governance

Balkenende begon en eindigde de tweede oratie in zijn leven met citaten van Erasmus. Daartussenin ging hij op opvallend verstaanbare wijze in op governance en good governance. Bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties moeten in zijn visie samenwerken om de grote problemen van vandaag de dag het hoofd te bieden. Overheidsbemoeienis alleen is niet de oplossing voor de financiële en sociale problemen van onze tijd.

Griekse tragedie

En passant ging hij ook nog even in op wat hij de Griekse tragedie noemde.

Dat had volgens hem voorkomen kunnen worden – een geluid dat minster van Financiën Jan Kees de Jager een maandje geleden ook al ventileerde op de campus tijdens een gastcollege.

Na een uurtje kon de goegemeente Balkende en zijn vrouw de hand schudden. Vanzelfsprekend was de rij lang, erg lang. GE