De Sportraad – die al enkele decennia bestaat – verdwijnt in het nieuwe collegejaar. De taken van de raad worden overgenomen door betaalde studentmedewerkers.

Tot deze beslissing kwam Menso de Maar, directeur van Erasmus Sport, op 16 maart. De Sportraad zou deels overbodig zijn geworden, omdat zij en de vaste medewerkers van het sportcentrum dezelfde missie hebben: het laten groeien van de Rotterdamse studentensport. Afgelopen jaar bleek dat zij soms in elkaars vaarwater zaten en dat is niet efficiënt, aldus De Maar.

Wat doet de Sportraad eigenlijk?

Als overkoepelend orgaan is de sportraad het belangrijkste aanspreekpunt voor de 27 studentensportverenigingen binnen Erasmus Sport. De raad moet hen enthousiasmeren en binden. Dat laatste blijkt een lastig punt, want de afzonderlijke verenigingen lijken weinig interesse te hebben voor ‘overkoepelende activiteiten’. Het geplande gala in januari moest bijvoorbeeld geannuleerd worden wegens gebrek aan interesse en de raad heeft moeite met het werven van deelnemers voor het Grote Nederlands Studenten Kampioenschap, of de Batavierenrace.

Parttime medewerkers

Andere taken van de raad zijn ledenwerving, het behandelen van subsidieaanvragen van de sportverenigingen, het organiseren van de jaarlijkse skireis en het bijwonen van de landelijke vergaderingen voor studentensportraden. Deze activiteiten verdwijnen niet, maar worden per 1 september uitgevoerd door twee tot vier parttime studentmedewerkers. “Ik vind het belangrijk dat studenten dit blijven doen, omdat zij dichter bij het studentenleven staan en daarom makkelijk aanspreekbaar zijn voor de sportverenigingen”, aldus De Maar.

Raad was sceptisch

De sportraad was het niet direct eens met het besluit van de sportcentrumdirecteur. Zouden de studentmedewerkers net zo zichtbaar zijn als de raad, die toch een eenheid vormde? En is het niet vreemd als zij aanschuiven bij de landelijke overleggen? De Maar denkt dat dit allemaal wel meevalt en start komende zomer de sollicitatieprocedure voor de nieuwe studentmedewerkers. LJ