Staatssecretaris Zijlstra gaat zelf controleren of de informatievoorziening over de baankans en het startsalaris van hbo- en wo-studies verbeterd moet worden. Hij zei dit 21 maart in een debat met de Tweede Kamer over het hoger onderwijs.

Vorige week stelde Stef Blok van de VVD dat universiteiten voortaan verplicht moeten worden om nieuwe studenten te laten zien hoeveel van hun voorgangers een baan op niveau hebben gevonden en hoeveel zij verdienen. Deze cijfers zijn nu al terug te vinden op de site www.studiekeuze123.nl. De resultaten hier zijn echter alleen per studie te zien, niet per universiteit, en veel van de cijfers zouden verouderd zijn.

Verbeteringen

Zijlstra wil er nu voor gaan zorgen dat de informatie op de website ook per instelling wordt uitgesplitst. VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas merkte tijdens het debat op dat de informatie bij veel opleidingen te mager is. “De kwaliteit van de informatie is heel wisselend en het is de vraag of de voorgespiegelde perspectieven wel relevant zijn.” Hierop beloofde de staatssecretaris zelf te gaan kijken of er verbeteringen nodig zijn.

Erasmus Universiteit

Ook op de Erasmus Universiteit is lang niet van elke studie bekend wat de baankans en het startsalaris is. Een korte rondvraag onder de verschillende faculteiten leverde het volgende op.

Wijsbegeerte

Op de faculteit Wijsbegeerte zijn de cijfers lastig in kaart te brengen om twee redenen. Veel studenten volgen hier twee studies, bijvoorbeeld economie en filosofie. “De relatie met een ‘passende baan’ of een ‘gemiddeld salaris’ is daarom nogal confuus”, aldus Amanda Koopman van de faculteit Wijsbegeerte. Ook zijn veel deeltijdstudenten al met pensioen of hebben al een baan.

Rotterdam School of Management

Op de Rotterdam School of Management is wel bekend dat studenten, na het behalen van hun mastertitel, na gemiddeld drie maanden bijna allemaal een baan hebben. Er zijn er echter ook die doorstuderen of op reis gaan. Of de gevonden baan aansluit op de studie is lastig te beoordelen volgens Marianne Schouten van RSM: “Met bedrijfskunde kun je op veel posten terecht komen. Iedere student beoordeelt dat anders in bijvoorbeeld functie en ambitie.” Het gemiddelde salaris van afgestudeerden ligt over de eerste drie jaar na hun studie rond de € 40.000 per jaar. Deze cijfers zijn gebaseerd op een ranking van de Financial Times.

Instituut Beleid en Management Gezondheidzorg

Het iBMG heeft in 2008 een enquête onder alumni gehouden waaruit blijkt hoeveel van hen werk hebben kunnen vinden. Van de 267 alumni die de enquête invulden had 82 procent drie maanden na het afstuderen een baan op niveau gevonden. Vier procent had na één jaar nog geen baan op niveau en 11,5 procent had een baan buiten de zorg. Cijfers over het startsalaris zijn niet duidelijk. Hiervoor was onvoldoende respons en de bekende gegevens zouden niet betrouwbaar zijn.

Institute of Social Studies

Ook op het ISS zijn geen gegevens bekend. Dat komt doordat er gemiddeld 60 nationaliteiten rondlopen waarvan de meeste studenten al werkzaam zijn en na hun studie terugkeren naar hun werkgever. HOP/BK