Er zitten geen EUR-studenten in de buurt van het Japanse rampgebied. Voor zover er al studenten van de Erasmus Universiteit in Tokyo zaten, zijn die in februari huiswaarts gekeerd.

De EUR-studenten die voor een half jaar in Japan verbleven, waren ruim voor de aardbevingen terug in Nederland. Dat bevestigt de afdeling internationalisering. Eerder deze week werd bekend dat de Universiteit Leiden zeven van haar studenten verzoekt Tokyo te verlaten.  

Metro

Van de Hogeschool Rotterdam zitten er momenteel wel studenten in Japan, negen stuks. Een van hen doet op de website van huistijdschrift Profielen verslag van de ramp: hij zat in de metro en had aanvankelijk niet door hoe ernstig de situatie was.

Begeleiden

Volgens Mirjam de Groot, internationaliseringsmedewerker aan de EUR, studeren er momenteel 35 Japanse studenten hier. Aan de RSM, maar ook aan de ESE en de ESHCC. Er wordt nagedacht over een manier om ze te begeleiden, maar daarover is nog geen duidelijkheid. HOP/GM