Het onderwijs op de Erasmus School of Law gaat opnieuw flink op de schop. De faculteit is hiertoe genoodzaakt vanwege de nog steeds tegenvallende rendementen. ‘Als we niets doen, bestaan we straks niet meer’.

Dit was de ietwat beangstigende boodschap van decaan Maarten Kroeze tijdens een bijeenkomst voor de medewerkers op 14 maart. Ongeveer tachtig mensen waren naar collegezaal CB-61 gekomen om te horen wat het bestuur van plan is. Concreet zijn de ideeën nog niet, maar Kroeze wil door nog kleinschaliger onderwijs en minder vrijheid voor studenten een bachelor creëren die de beste van Nederland wordt. Het vernieuwde programma moet 1 september 2012 starten.

Eén ding tegelijk

Kroeze onderzoekt de mogelijkheid van serieel onderwijs, waar studenten nog maar één vak in een (korter) blok volgen bijvoorbeeld, waardoor zij zich kunnen focussen op dat ene vak. In de huidige situatie doen zij twee vakken tegelijkertijd, waarvan vrijwel alle aandacht gaat naar het eerste tentamen, en veel minder naar het tweede. Gevolg? Dikke kans op een onvoldoende voor het laatste vak.

Cultuuromslag

Andere mogelijke maatregelen die de rendementen zullen verhogen zijn uitbreiding van compensatoir toetsen (wordt nu alleen gehanteerd in het eerste bachelorjaar), beperkte herkansingen en intensief onderwijs in groepjes van tien. In het laatste geval worden studenten gedwongen elke keer de lesstof door te nemen, want als ze het niet doen, vallen ze door de mand. Deze onderwijsvorm eist een actieve en gemotiveerde werkhouding. “Ik noem het zelfs een cultuuromslag, want studenten moeten bereid zijn om een veertigurig studieweek te maken”, stelt Kroeze.

Maarten Kroeze & Pauline van der Meer Mohr

Financiën staan op scherp

Hoe groot de noodzaak is om meer rendement – en dus meer geld – te behalen, blijkt uit het financiële plaatje dat collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr schetste tijdens de bijeenkomst. ESL heeft over 2010 een miljoen euro verlies geleden en de vooruitzichten zijn verre van rooskleurig. En dan zijn de beoogde bezuinigingen van het kabinet hier nog niet eens in meegenomen.

Hoogste prioriteit bij CvB

Met haar aanwezigheid onderstreept Van der Meer Mohr het belang van hogere rendementen. “De negatieve resultaten in de jaarlijkse Elsevier-enquête maken me verdrietig. Deze faculteit gaat me zeer aan het hart, des te meer omdat ik hier zelf gestudeerd hebt.” De voorzitter noemde deze onderwijsherziening een nummer één prioriteit bij het College van Bestuur, en beloofde daarom behalve morele, ook financiële steun: de ESL krijgt 8 miljoen euro om de verandering in goede banen te leiden.

Personeel reageert aftastend

De nieuwe onderwijsherziening komt onverwachts voor de medewerkers van de faculteit, want die hebben net een curriculumherziening van de bachelor en master over zich heen gehad. Dit bracht destijds de nodige extra werkdruk met zich mee. Uit de kritische vragen die medewerkers stelden tijdens de bijeenkomst, blijkt dat zij nog wat aftastend tegenover de nieuwe plannen staan. Wel lijken zij ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren om de faculteit overeind te houden. LJ