De Tweede Kamer buigt zich binnenkort opnieuw over selectie van de beste studenten en verhoogd collegegeld voor topopleidingen. De lobby is op stoom gekomen.

‘Ruim baan voor talent’ heet het wetsvoorstel dat universiteiten en hogescholen de kans wil bieden om studenten te selecteren op aanleg en motivatie. Ook mogen sommige opleidingen meer collegegeld gaan vragen. Met zulke maatregelen is al geëxperimenteerd, met wisselend succes.

Geef laatbloeiers een kans

De angel van de wet zit in de omgang met laatbloeiers. Wie hevig pubert en matige schoolcijfers haalt, moet eigenlijk de kans krijgen zich in het hoger onderwijs te revancheren, vinden tegenstanders van selectie. Vooral voor jongens kan het beroerd uitpakken als hun puberteit niet langer op begrip kan rekenen.

Nee, laat talenten elkaar juist versterken

Voorstanders wijzen op de andere kant van de medaille: selectie kan bij sommige opleidingen voor een lichting goede studenten zorgen die elkaar onderling versterken, wat tot grote academische prestaties kan leiden. Moet je uitblinkers de kans op zo’n kweekvijver van talent ontzeggen, alleen omdat er tussen alle andere studenten nog een paar onontdekte pareltjes verscholen kunnen zitten?

‘Eindexamencijfer moet wel meewegen’

Ook bij een numerus fixus willen de universiteiten meer ruimte dan er nu in het wetsvoorstel staat. Eindexamencijfers mogen volgens het huidige wetsvoorstel niet meewegen bij de zoektocht naar gemotiveerde slimmeriken. Toch hebben die cijfers een “grote voorspellende waarde voor studiesucces”, stellen de universiteiten. “Het ligt dus juist zeer voor de hand om dit criterium naast andere te gebruiken om de meest getalenteerde en meest gemotiveerde studenten te selecteren.”

VSNU heeft al standpunt in genomen

In de kwestie van de laatbloeiers heeft de VSNU haar conclusie dus al getrokken: coulance met hen mag de kans op toponderwijs niet torpederen. Op maandag 21 maart zal de Tweede Kamer onder meer moeten debatteren over de vraag of dat werkelijk zo’n scherpe tegenstelling is. HOP