Het kabinet bezuinigt nog harder op studenten en wil ook het recht op de ov-studentenkaart inperken. Wie een jaar te lang over zijn studie doet, moet voortaan zelf zijn treinkaartjes betalen.

Dit blijkt uit plannen die de Tweede Kamer vandaag heeft ontvangen. Daarin staat ook dat studenten met weigerachtige of onvindbare ouders inderdaad hun aanvullende beurs gaan verliezen, zoals staatssecretaris Halbe Zijlstra eerder had laten doorschemeren in een interview met het HOP.

Gebruik ov-jaarkaart beperkt

Studenten verliezen hun basisbeurs in de masterfase, maar behouden hun aanvullende beurs. In het eerste uitloopjaar mogen ze nog gebruik maken van de studenten-ov-jaarkaart, maar daarna is dat recht voorbij. Deze maatregelen moeten per 1 september 2012 ingaan.

‘Studeren hoogste prioriteit’

“Studenten zullen mede door het sociaal leenstelsel bewuster gaan nadenken over nevenactiviteiten, bijverdiensten en eventuele studievertraging die ze daardoor kunnen oplopen”, voorspelt het kabinet. “Studeren krijgt weer de hoogste prioriteit.”

Terugbetaaltermijn wordt verlengd

De terugbetaaltermijn wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Daardoor duurt het langer voordat armlastige ex-studenten hun studieschuld kwijtgescholden krijgen. Wel zorgt het voor lagere maandlasten voor afbetalers, hoewel die langer blijven betalen en ook de som aan rente hoger zien oplopen. Overigens kunnen ze ervoor kiezen sneller af te lossen.

De bijverdiengrens blijft in deze plannen bestaan. Studenten zullen dus ook in de toekomst hun recht op studiefinanciering verliezen als hun neveninkomsten te hoog zijn. HOP