De Erasmus Universiteit krijgt een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Het College van Bestuur heeft daarvoor groen licht gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De EUR moet pedagogen en onderwijswetenschappers voortbrengen die zich richten op de ontwikkeling van het kind, aldus ‘bouwdecaan’, onderwijskundige Adriaan Hofman. “Dat hebben we heel breed opgezet. Opvoeding en onderwijs in de grootstedelijke en multiculturele samenleving staan hier centraal.”

Handen ineen slaan

De bacheloropleiding start per 1 september 2011, de masteropleiding twee jaar later. Het opzetten van de opleiding aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen past in de wens van zowel de universiteit als de stad Rotterdam om de handen ineen te slaan bij het onderzoeken van praktische problemen.

Intensieve werkgroepen

De opleiding zal net als psychologie gebruik gaan maken van het Probleem Gestuurd Onderwijs. Dat betekent: nauwelijks hoorcolleges, maar veel intensieve werkgroepen waarin de studiestof aan de hand van probleemstellingen, door de studenten zelf wordt verkend. GM