Zo’n twintigduizend studenten moeten honderden euro’s terugbetalen aan DUO omdat zij in 2008 te veel verdienden. Ook regeringspartijen CDA en VVD dringen er bij de staatssecretaris op aan dat hij hen tegemoet komt.

Zo’n twintigduizend studenten verdienden in 2008 meer dan de bruto bijverdiengrens van bijna dertienduizend euro. Zij moeten hun basisbeurs, aanvullende beurs en ov-kaart terugbetalen. Ook wanneer hij maar een paar tientjes teveel verdiende.

Minder hard straffen

Onder minister Plasterk werd al besloten om studenten met een te hoog inkomen minder hard te straffen: ze hoeven alleen het bedrag terug te betalen dat boven de bijverdiengrens uitkomt. Maar die regeling geldt pas vanaf belastingjaar 2010.

Hetzelfde behandelen

Kamerleden van D66, GroenLinks en PvdA en regeringspartijen CDA en VVD willen nu van staatssecretaris Zijlstra weten of hij bereid is om ook de studenten met een terugvordering over 2008 op deze manier te behandelen.

Het gaat om brutobedrag

Ze betwijfelen of studenten wel goed zijn voorgelicht over de bijverdiengrens. In 2008 werden de regels namelijk veranderd: niet langer gold een netto inkomensgrens, maar werd gekeken naar het bruto bedrag. Deze verandering zou alleen via internet zijn gecommuniceerd. Dat zou ook kunnen verklaren waarom in 2007 maar veertienduizend studenten de bijverdiengrens overschreden.

Daarnaast vragen de politici zich af wat de regering überhaupt van de bijverdiengrens vindt, nu van studenten een steeds grotere financiële verantwoordelijkheid wordt gevraagd. HOP