Nu ligt de campus nog fors overhoop, maar in 2013, bij het honderdjarig bestaan van de Erasmus Universiteit, moet Woudestein een fris, nieuw gezicht hebben. En het studentenpaviljoen wordt het middelpunt.

Mogelijke vormgeving van het studentenpaviljoen (artist impression Powerhouse en Zwarte Hond).

Dit is in 2013 het hart van de campus, een multifunctioneel studentenpaviljoen tussen het H-gebouw en L. Over de details wordt door met het Erasmus Facilitair Bedrijf nog gediscussieerd en gerekend, maar in grote lijnen staat het plan van ontwerpcombinatie De Zwarte Hond en Powerhouse vast.

Lustrumfeest

Het studentenpaviljoen wordt de plek waar Erasmus Cultuur een filmavond organiseert, de Recruitment Days terecht kan met een masterclass, een studievereniging een lustrumfeest geeft en de universiteit taalcursussen geeft. Maar ook de plek waar je op maandagochtend terecht kunt voor een latte macchiato. Het hart van het studentenpaviljoen is een theaterbox die als een paddenstoel op een voet geplaatst is. Daaromheen liggen trapsgewijs diverse open ruimtes, die naar behoefte ingevuld kunnen worden – al dan niet van elkaar gescheiden.

Mogelijke vormgeving van het interieur (artist impression Powerhouse & Zwarte Hond).

Wensen

De gebruikersgroep, onder leiding van Frederieke Hoitink, roept studenten(organisaties) op om hun wensen kenbaar te maken: [email protected]. GM

 Schematische weergave met mogelijke gebruiksscenario’s.