Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra verwacht dat hogescholen en universiteiten nog eens nagaan of de identiteit van studenten bij tentamens goed wordt vastgesteld. 

 

Hij schrijft dat naar aanleiding van de identiteitsfraude bij tentamens bij Hogeschool Windesheim. Vorige maand bleek dat studenten van die hogeschool andermans tentamens konden maken met een vervalste studiepas. D66 en de PvdA wilden van Zijlstra weten of instellingen wel genoeg expertise bezitten om bij tentamens een adequate controle uit te voeren.

 

Kamervragen

Zijlstra laat weten dat instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de identiteitscontrole bij tentamens, maar gaat er vanuit dat ze hun beveiliging nog eens onder de loep nemen. Ze zouden, net als Windesheim besloten heeft, deelnemers aan tentamens kunnen verplichten een officieel identiteitsbewijs te laten zien.

 

Op de EUR

Op de Erasmus Universiteit komt ook wel eens fraude met tentamens voor, maar voor zover bekend is er nog niemand betrapt op het maken van een tentamen voor iemand anders. Er worden veel maatregelen genomen om spieken en frauderen tegen te gaan. (TL/ HOP)