Nooit eerder hebben Nederlandse universiteiten zoveel mensen laten promoveren als vorig jaar. Een recordaantal van 3736 promovendi schreef een proefschrift en verkreeg de doctorstitel.

EUR

Ook aan de EUR is het aantal sterk gestegen. In 2002 rondden nog 149 promovendi hun proefschrift af; in 2010 was dat gestegen tot 295 personen. Al jaren stijgt het landelijk aantal promoties, maar in collegejaar 2009/2010 was de toename nogal spectaculair: ruim dertien procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vrouwen

Er promoveren nog altijd minder vrouwen dan mannen, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Vrouwen zijn al jaren bezig aan een opmars. Er promoveren al bijna vijf keer zoveel vrouwen als in 1990. In de wetenschapsgebieden welzijn en gezondheid zijn vrouwelijke promovendi al vijf jaar in de meerderheid.

Er werken ook steeds meer promovendi aan de universiteiten. Onder het universitaire personeel is het aandeel promovendi verdubbeld van zeventien procent in december 1999 naar 34 procent in december 2009.

Begeleiding

Het is niet bekend waarom er opeens zoveel meer doctorstitels konden worden verleend. “Misschien vallen er minder promovendi uit en ronden ze hun proefschrift sneller af”, speculeert Malou Willemars van het Promovendi Netwerk Nederland. “De universiteiten hebben enkele jaren geleden geïnvesteerd in de begeleiding van promovendi. Ook zijn ze iets kortere trajecten gaan aanbieden: misschien dat vorig jaar promovendi van driejarige trajecten tegelijk met promovendi van vierjarige trajecten hun titel kregen.”

Studiebeurs

Promovendi die in dienst zijn bij de universiteiten hebben een tijdelijk contract. Sommige universiteiten willen hun liever een studiebeurs dan salaris geven, omdat dit goedkoper is. Maar de rechter fluit hen telkens terug. Nu lijkt de regering de universiteitsbestuurders te hulp te schieten: staatssecretaris Halbe Zijlstra wil promotietrajecten voor ‘bursalen’ wettelijk mogelijk maken. (HOP/ TL)

Totaal aantal promoties aan de EUR

2002: 149

2003: 179

2004: 181

2005: 220

2006: 253

2007: 237

2008: 270

2009: 285

2010: 295 (onder voorbehoud)