Baal jij er ook zo van dat je niet kunt inloggen op een computer van een andere faculteit? Of dat je nog altijd handmatig moet declareren en factureren? De komende jaren pakt collegelid Bart Straatman dit aan.

De huidige bedrijfsvoering is op bepaalde punten ouderwets, was de boodschap van Straatman tijdens de eerste ontbijtsessie op 1 maart met bijna negentig ondersteunende medewerkers. Organisatieonderdelen moeten daarom efficiënter gaan werken en kunnen daardoor kleiner worden, aldus Straatman. “Maar zie dit niet als reorganisatie”, vervolgde hij met klem.

Arbeidsplaatsen verdwijnen

Straatman ontkent niet dat er dingen gaan veranderen binnen afdelingen, maar kan nu nog niet zeggen hoe. “Zodra we dat wel weten, zullen we dat meteen communiceren”, belooft hij. Bovendien zegt hij geld uit te trekken voor opleidingen om medewerkers eventueel op een andere plaats in te zetten. Gek genoeg heeft niemand hem tijdens het ontbijt aangesproken op het feit dat er wellicht arbeidsplaatsen verdwijnen.

Managementtaal

Aan het eind van de ontbijtsessie presenteerden de ondersteuners hun resultaten. De abstracte managementtermen vlogen door de zaal. Kennisdeling, betrek de ‘klant’ bij de veranderingen die je doorvoert en kijk naar gebruikersgemak bij de implementatie van nieuwe systemen. Concreter was de wens om de audiovisuele ondersteuning in collegezalen te verbeteren. Straatman – die thuis is in die managementtaal – was echter zeer tevreden met de ‘opbrengst’. “Hier kunnen we zeker mee aan de slag.”

Serie ontbijtsessies

Deze ontbijtsessie was de eerste in een serie van zes. Straatman heeft alle medewerkers van  ondersteunende diensten uitgenodigd om van gedachten te wisselen over Bedrijfsvoering 2013 onder het genot van een jus d’orange en broodje kaas. LJ