Mooie woorden, zeggen universiteiten, hogescholen en studenten over de kabinetsreactie op de commissie Veerman. Maar waar blijven de investeringen die erbij horen?

Op Radio 1 zei voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU vanmorgen dat Zijlstra te werk gaat “als een voetbaltrainer die met zijn ploeg wil gaan trainen en eerst zegt, laten we het veld eens gaan omploegen. Dan wordt er natuurlijk geen partij meer gespeeld.”

Extra geld is echt nodig

De universiteiten werken al hard aan de uitvoering van de plannen, zegt de VSNU, dus ze staan achter de ideeën van de staatssecretaris. Maar ze redden het niet als er tegelijkertijd bezuinigd wordt.

De HBO-raad vindt het goed dat het kabinet “onmiddellijk” begint met de uitvoering van de adviezen van de commissie-Veerman. Want ook de hogescholen vinden dat de onderwijsintensiteit omhoog moet en dat de hogescholen zich meer profileren. Maar een “realistische financiering” ontbreekt volgens de raad. Als er bezuinigd wordt, kunnen de plannen niet goed worden uitgevoerd.

Studiekeuzegesprekken hebben verkeerd doel

Volgens studentenbonden LSVb en ISO negeert het kabinet de kern van het rapport-Veerman door niet extra te investeren in het hoger onderwijs, maar er op te bezuinigen. De instellingen krijgen bovendien te veel selectiemogelijkheden: “Studiekeuzegesprekken moeten worden ingevoerd zodat studenten een betere keuze kunnen maken. Ze zijn niet bedoeld als mogelijkheid voor instellingen om alleen de beste studenten te kiezen”, zegt ISO-voorzitter Guy Hendricks. LSVb-collega Sander Breur vult aan: “Voor de gesprekken is bovendien geen geld beschikbaar. Dus zal de selectie straks alleen gebaseerd worden op examencijfers of een motivatiebrief. Dat heeft weinig voorspellende waarde.”

‘Kabinet dwarsboomt eigen ambities’

Beide voorzitters betreuren het dat hbo’ers met hun propedeuse op zak niet langer automatisch toegang krijgen tot de universiteit. En dat ook mbo’ers aan meer voorwaarden moeten voldoen voordat ze naar het hbo mogen. “Het kabinet dwarsboomt haar eigen ambities om een groter deel van de bevolking hoger op te leiden”, vindt Breur. “Het maakt de routes naar een diploma juist moeilijker.” HOP