Naar schatting 11.000 studenten hebben op het Malieveld gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Na afloop voerde de ME enkele charges uit rond het Binnenhof. Verder verliep de protestactie rustig.

Wat het hoogtepunt van het studentenprotest op het Malieveld had kunnen worden, draaide uit op een teleurstelling. Staatssecretaris Zijlstra deed de ruim vijftienduizend demonstrerende studenten vrijdagmiddag geen enkele toezegging.

Hij houdt onverkort vast aan de boete voor trage studenten en hun onderwijsinstellingen: ‘We willen voorkomen dat jullie in de toekomst enorm veel geld moeten betalen voor het aflossen van de Nederlandse staatsschuld. Alleen de langstudeerders moeten bijbetalen. Wij nemen deze maatregel omdat we tegelijkertijd ook willen investeren in het Nederlandse hoger onderwijs.’

 

Fluitconcert

Een enorm fluitconcert was zijn deel en er werd wat fruit naar het podium geworpen. De staatssecretaris staakte zijn pogingen om nog iets te zeggen. Hij bedankte de studenten voor hun aandacht vertrok in zijn dienstauto om de rest van zijn verjaardag elders te vieren.

 

Hooglerarenprotest

De protestdag begon met een historische demonstratie door hoogleraren. Ruim een derde van de Nederlandse hoogleraren heeft vrijdagochtend in toga gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De stille tocht, in een honderden meters lang lint langs het Haagse Binnenhof, maakte veel indruk.

 

Applaus

“Kijk es, allemaal knappe koppûh”, sprak een passerende Hagenaar bewonderend. En in de Anton Philipszaal, waar het onafzienbare cortège eindigde en een landelijke academische zitting begon, werden de naar schatting duizend hoogleraren vanaf het balkon met applaus ingehaald.

 

Hoongelach

Diverse sprekers voerden het woord. Hoongelach steeg op toen de voorzitter van de rectores magnifici, Martin Kropff van de Wageningen Universiteit, herinnerde aan het breed gedragen voornemen van het kabinet om Nederland op te stoten naar een positie in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld. Zonder extra investeringen lukt dat volgens hem niet, laat staan met bezuinigingen.

 

Publiek bedrog

Kersvers HBO-raadvoorzitter Guusje ter Horst verweet de jarige staatssecretaris Zijlstra dat hij slechts lippendienst bewijst aan de kenniseconomie en dat dit ‘schadelijk en schandelijk’ is. “Ik heb geleerd dat jokken niet mag. In een interview met Spits doet de staatssecretaris de bezuinigingen af als een dip van tien miljoen in 2015… Zo bezuinigingen wegmoffelen is publiek bedrog.” Ze waarschuwde de regering dat “boontje om zijn loontje komt”.

 

Jonge wetenschappers

Ook VSNU-voorzitter Noorda verweet de staatssecretaris dat hij de bezuinigingen tot 2015 – minstens 240 miljoen euro – hardnekkig bagatelliseert. “Waarom deze onbegrijpelijke ingrepen terwijl ook de minister-president ons oproept om het onderwijs te verbeteren?” De bezuinigingen gaan volgens hem vooral ten koste van jonge wetenschappers, die nog geen vaste aanstelling hebben.

 

Veerman

Dat is ook de vrees van voormalig landbouwminister Cees Veerman, voorzitter van de commissie die vorig jaar een breed gedragen advies over de toekomst van het hoger onderwijs schreef. “Snoeien doet groeien”, hield hij de zaal voor, “maar alleen aan het dorre hout en niet aan het groene”. En de – niet aanwezige – staatssecretaris riep hij op om het hoger onderwijs te vertrouwen en het alsnog de benodigde middelen te geven. Dat zou van veel wijsheid getuigen: “Ook op jeugdige leeftijd kunt u staatsman worden!” HOP

Bekijk ook de video van de demonstratie.