De student die in mei 2010 een medestudent mishandelde in het F-gebouw, is alsnog geschorst tot 15 juni 2011. Hij mag tot die tijd geen colleges volgen, tentamens doen en op het campusterrein komen.

Dit heeft het College van Bestuur half december besloten na het horen van de betrokken studenten en een vertegenwoordiger van hun opleiding International Business Administration (IBA).

Wel herkansingen doen

De tweedejaars IBA-student moet dus van 1 januari tot 15 juni zijn studie onderbreken. De faculteit had eerder verzocht de schorsing tot 1 september 2011 te laten duren, maar om de student de kans te geven herkansingen voor zijn eerstejaars vakken in augustus te doen, is de schorsing verkort, aldus Adri Meijdam, executive director IBA, van de Rotterdam School of Management (RSM).

Betrokkenen niet gestraft

De andere vijf betrokken studenten blijven buiten schot. Hun aandeel in het gevecht was onvoldoende bewezen om ook tegen hen maatregelen te treffen, aldus een brief van het College van Bestuur aan de decaan van de opleiding. Overigens studeren van deze vijf er nog maar twee aan de EUR; de andere drie zijn na een negatief bindend studieadvies dit collegejaar al niet meer teruggekeerd.

Waarom nu pas sanctie?

De sanctie heeft om een aantal redenen een behoorlijke tijd op zich laten wachten. RSM verwachtte voor de zomer dat politie en OM snel duidelijkheid zou geven over eventuele strafrechtelijke vervolging. Toen dit uitbleef, heeft de faculteit eerst gewacht tot de procedures rondom het negatief bindend studieadvies waren afgerond, om te voorkomen dat de procedures elkaar in de wielen zouden rijden. Ook moest worden uitgezocht welke maatregelen juridisch mogelijk waren. Meijdam verwacht niet dat de geschorste student bezwaar zal aantekenen. “Hij heeft altijd meegewerkt en zijn daden niet ontkend.”

Wat is er precies gebeurd?

In de nacht van 19 op 20 mei werd een studentbeheerder van het F-gebouw mishandeld door de geschorste student, daarbij zouden ook de andere studenten in kwestie betrokken zijn geweest. De studentbeheerder liep bij het gevecht verwondingen en een lichte hersenschudding op. Ook werd zijn kamerdeur vernield.

Twee van de zes verdachten woonden in het F-gebouw en moesten op last van verhuurder Stadswonen de ochtend na het incident hun kamer leegmaken en vertrekken.WG

Lees ook Studenten uit F-gebouw gezet na gevecht – 04 juni 2010

Lees ook Sanctie voor IBA’ers na handgemeen F-gebouw – 21 juni 2010