Studenten en hoogleraren moeten de mogelijkheid hebben om in Den Haag te demonstreren tegen de kabinetsplannen, vindt het College van Bestuur. Maar de keuze ligt uiteindelijk bij de decanen.

“De bezuinigingen staan haaks op de ambitie van Nederland om zijn internationale positie als kenniseconomie te versterken”, schrijft rector Henk Schmidt in een brief aan EUR-medewerkers. “Juist nu moeten we investeren in ontwikkeling van kennis. Kennis is de motor van de toekomst. Doen we dat niet, dan gaat dit onherroepelijk ten koste van de werkgelegenheid, de toekomst van jonge mensen en de kwaliteit van de samenleving.”

Grootschalig protest

Voor 21 januari staat een grootschalig protest gepland tegen de kabinetsplannen. Op het Haagse Malieveld verenigen de Nederlandse studenten zich; elders in de stad komen hoogleraren samen om de toekomst van het hoger onderwijs te bespreken – nadat ze in cortège door het centrum zijn getrokken.

Collegevrij

De brief is verstuurd door de rectores van alle Nederlandse universiteiten. Op sommige universiteiten, in Utrecht en Tilburg bijvoorbeeld, geldt 21 januari als volledig collegevrij, maar dat besluit laat Schmidt aan de afzonderlijke faculteiten over. Logisch, vindt Phillip Hans Franses, decaan van de Erasmus School of Economics. “Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het onderwijs aan mijn faculteit.”

Geen strobreed

Franses is zelf niet van de partij, omdat hij de rector vervangt bij een oratie. Maar hij belooft iedereen van zich wil laten horen tijdens de manifestatie “geen strobreed in de weg te leggen”. Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt nog druk gediscussieerd. De kans bestaat dat per opleiding een besluit genomen wordt, zegt decaan Henk van der Molen. Maar dat colleges geschrapt worden is niet waarschijnlijk. “Dat kan in sommige gevallen tot een drastische doorkruising van het onderwijsprogramma leiden.”

Voorzichtig

Volgens Che Brandes, actief bij het mobiliseren van studenten, maakt het weinig uit of de universiteit collegevrij geeft of simpelweg absentie gedoogt. “Wij interpreteren dit als collegevrij. Het CvB is gewoon voorzichtig.”

Flitscampagne

Brandes en consorten hebben samen met studenten- en studieverenigingen al een aanzienlijke club potentiële demonstranten bij elkaar, maar beloven vanaf volgende week een flitscampagne op de campus. Voor maandag 17 januari staat een bijeenkomst met en voor studenten, docenten en bestuurders op stapel. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

GM