Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr vreest voor de gevolgen van het kabinetsvoornemen om langstudeerders extra collegegeld te laten betalen. Deze maatregel zal de Erasmus Universiteit bij de huidige rendementen 8 tot 12 miljoen euro per jaar kosten.

Van der Meer Mohr deed deze mededeling tijdens de vergadering van de Universiteitsraad op 7 december. Volgens haar zorgen de maatregelen juist voor een averechts effect. Met andere woorden: studenten zullen niet sneller gaan studeren, en misschien zelfs hun studie staken op het moment zij meer collegegeld moeten gaan betalen. In dit geval zou de EUR dubbel gestraft worden. De universiteit loopt geld mis omdat de student niet afstudeert, en moet daar bovenop nog een boete betalen voor elke trage student.

Direct de schatkist in

Dit zou de EUR 8 tot 12 miljoen euro per jaar gaan kosten, schat de collegevoorzitter. “En het ergste is dat dit geld rechtstreeks de schatkist in zou gaan en dus niet eens ten goede komen aan het ministerie van Onderwijs.”

Nadelige effecten

Stiekem hoopt Van der Meer Mohr dat het kabinet uiteindelijk besluit om de regeling niet in voeren. De universiteiten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het kabinet waarin zij hun zorgen uiten over de effecten van de regel. De mobiliteit binnen de instellingen, en tussen instellingen zal volgens hen verminderen, de kans bestaat dat dit ook geldt voor de waarde van diploma’s, omdat er snel afgestudeerd moet worden, en studenten minder nevenactiviteiten zullen ondernemen. “Met dit laatste zijn bedrijven allerminst blij”, zei Van der Meer Mohr, “want die willen juist studenten met ‘bagage’”.

Gefaseerde invoering

Staatssecretaris Halbe Zijlstra is nog in gesprek met Sijbolt Noorda, de directeur van de Verenigingen van Universiteiten. “De deur staat dus nog op een kier”, aldus de collegevoorzitter, “maar ik houd er serieus rekening mee dat de regeling ingevoerd gaat worden, en snel ook.” Van der Meer Mohr bepleitte wel voor een gefaseerde invoering van de regeling, zodat de huidige studentencohorten nog niet ‘gepakt’ worden.

Studenten op de hoogte houden

Een werkgroep zoekt uit wat de consequenties van de regeling voor langstudeerders zijn voor de EUR. […] De leden van de werkgroep zijn op 8 december voor het eerst bij elkaar gekomen. Van der Meer Mohr beloofde tijdens de vergadering om de studenten via SIN-Online op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Er is haast geboden want vooralsnog staat de invoering gepland voor september 2011.LJ/WG

UPDATE 06-01-11

Uit bovenstaand artikel is in de laatste alinea de volgende zin verwijderd: ‘Mogelijk moet bijvoorbeeld het aantal herkansingen voor tentamens omhoog om studievertraging tegen te gaan.’

Naar nu blijkt is deze informatie foutief aan EM verstrekt, en past voor de EUR het voorkomen van studievertraging door het verhogen van het aantal herkansingen voor tentamens niet in het huidige beleid om de rendementen van de opleidingen te verbeteren. WG

Lees ook

Studenten protesteren tegen kabinetsplannen

10 vragen & antwoorden over aanpak langstudeerders