Het kabinet moet de prikkel wegnemen, die ervoor zorgt dat dubbelstudenten hun afstuderen uitstellen om tegen een lager collegegeld te blijven studeren. Gisteren werd een motie van de SGP hierover aangenomen.

Voor studenten die een tweede studie willen volgen is het sinds dit jaar verstandig om daar al tijdens de eerste studie mee te beginnen, anders moeten zij een hoger collegegeld betalen. Studenten die tijdens hun eerste opleiding aan een tweede beginnen, mogen die de komende drie jaar tegen het gewone collegegeldtarief afmaken – ook als ze hun eerste diploma intussen halen.

Flierefluiters of ambiteuze studenten

Maar hoe zal het daarna gaan? Zullen studenten dan hun afstuderen zo lang mogelijk uitstellen om tegen een laag tarief hun tweede studie af te ronden? Dat moet de staatssecretaris voorkomen, zegt SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf in zijn motie. Dijkgraaf is behalve kamerlid ook docent aan de Erasmus School of Economics. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar, maar daar spreekt de motie zich niet over uit. Vorig jaar diende de partij een voorstel in om studenten tegen een laag tarief te laten doorsturen als ze bij hun afstuderen al de helft van hun tweede studie hadden doorlopen. Zo zouden de ambitieuze studenten niet de dupe worden van de flierefluiters “die op kosten van de staat nog een extra vakje wilden doen”, aldus SGP-kamerlid Dijkgraaf via zijn medewerker. Het idee werd destijds ontraden en verworpen.

Langstudeerregeling

Maar Zijlstra liet deze keer het oordeel aan de Kamer. De motie sluit goed aan bij zijn plannen. Volgens de langstudeerregeling die momenteel in de maak is, mogen studenten straks nog maar één jaar uitlopen bij hun bachelor- of masteropleiding, daarna moeten ze drieduizend euro meer collegegeld betalen. “Een deel van de perverse prikkel om afstuderen uit te stellen wordt daarmee misschien weggenomen, al is het nog maar afwachten hoe het met die regeling afloopt”, laat de SGP weten. HOP