Behalve in hun bachelor krijgen studenten ook een jaar uitloop in hun masteropleiding. Pas daarna moeten ze drieduizend euro extra collegegeld betalen. De fel bekritiseerde langstudeerdersregeling wordt daarmee iets minder streng.

Dat heeft het kabinet 10 december besloten. Studenten die een bachelor- en een masteropleiding volgen, krijgen dus in totaal 2 jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale collegegeld. Het extra uitloopjaar is bedoeld als handreiking aan studenten die bijvoorbeeld extra vakken willen volgen, een zwaardere (bèta)studie doen of een bestuursfunctie willen vervullen.

Wie mag extra uitlopen?

Studenten met een functiebeperking die recht hebben op een extra jaar prestatiebeurs, krijgen een uitloopjaar extra. Zij hebben dus een uitloop van maximaal drie jaar. Alle langstudeerders behouden recht op het aanvragen collegegeldkrediet – nu maximaal 8.565 euro.

Studentenprotest tegen afschaffing studiefinanciering op campus Woudestein in februari 2010

Voor studenten die voor een tweede studie in de gezondheidszorg of het onderwijs kiezen en daarvoor het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn, komt de teller bij aanvang van deze studie weer op nul te staan. Zij krijgen dus opnieuw een uitloopjaar voor de bachelor, én een voor de master.

Handreiking of strategie?

Maar is dit kabinetsbesluit nu een handreiking? Het lijkt er meer op dat de regeringspartijen strategisch hebben gehandeld, analyseert het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Ze hadden allang besloten dat ze studenten zowel in hun master- als in hun bacheloropleiding een jaar uitlooptijd zouden geven.

Zullen protesten hierdoor stoppen?

Toch denkt menigeen dat de studentenprotesten werkelijk geholpen hebben en dat de regering naar de actievoerders heeft geluisterd. Maar het ligt voor de hand dat VVD en CDA de spandoeken en leuzen allang hadden voorzien en dit extra uitloopjaar achter de hand hielden, aldus het HOP.

De vraag is nu of hun strategie slaagt. Zal het extra treuzeljaar genoeg zijn om het landelijke protest te smoren? De studentenbeweging trekt zich vooralsnog weinig aan van de herziening. De demonstraties gaan gewoon door. HOP