10-12-10 Het kabinet kan ook de huidige langstudeerders aanpakken, gelooft staatssecretaris Halbe Zijlstra. Cijfers over studietempo bij verschillende masteropleidingen wil hij studenten voorlopig niet verschaffen.

Gisteren kruisten de fracties van de Tweede Kamer opnieuw de degens over de maatregelen tegen langstudeerders in het hoger onderwijs. Dat gebeurde op verzoek van de Partij van de Arbeid, die betwijfelt of de maatregelen juridisch houdbaar zullen blijken.

Tijdens de wedstrijd

Is er eigenlijk wel grondig over de plannen nagedacht, vroeg PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing zich af. En zo ja, mag de Tweede Kamer de analyse van het ministerie dan inzien? Wil de staatssecretaris misschien de landsadvocaat om advies vragen?

Jasper van Dijk van de Socialistische Partij wilde bovendien weten of de staatssecretaris de regels ‘tijdens de wedstrijd’ kan veranderen: moeten de huidige studenten ook een verhoogd collegegeld gaan betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen, terwijl zij aan het begin van hun studie niet wisten dat zij dit risico liepen?

Raad van State

Zijlstra raakte niet van zijn stuk. Als het wetsvoorstel er eenmaal is, zal het voor advies naar de Raad van State gaan. Als die problemen voorziet, kan het kabinet de wet aanpassen en wordt ook de Tweede Kamer op de hoogte gesteld.

Informatie over trage masters

Verder vroeg de SP of studenten geen recht hadden op informatie over het studietempo aan verschillende masteropleidingen. Als ze straks extra moeten betalen zodra ze uitlopen, mogen ze dan niet weten aan welke opleiding studenten vaak studievertraging hebben?

Zijlstra moest toegeven dat dit soort informatie inderdaad belangrijk is voor studenten. Maar volgens hem kan die pas worden vrijgegeven wanneer de ‘harde knip’ tussen bachelor- en masteropleidingen landelijk is ingevoerd. Momenteel zijn de data vervuild met studenten die hun bachelordiploma halen en daarna vrijwel meteen afstuderen aan hun masteropleiding. Van Dijk bracht daar nog tegenin dat eventuele problemen in de cijfers dan maar met een voetnoot verduidelijkt zouden moeten worden. Maar dat mocht niet baten. HOP