Een parlementaire meerderheid steunt het kabinetsplan om trage studenten vanaf september 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. Staatssecretaris Zijlstra bekijkt nog voor wie er uitzonderingen kunnen gelden. Zolang het maar niets kost.

Het debat over de begroting van het hoger onderwijs op 29 november werd gehinderd doordat drie cruciale ingrepen van het nieuwe kabinet nog niet in detail zijn uitgewerkt: het wegvallen van de basisbeurs voor masterstudenten, het verhoogde collegegeld voor langstudeerders en de strafkorting voor instellingen waar zij studeren.

Zijn bèta’s uitzondering?

Vooral de eventuele uitzonderingen op de langstudeerdersregeling hielden de gemoederen bezig. Kamerlid Anne-Wil Lucas van de VVD werd het vuur aan de schenen gelegd. In een interview had zij de deur op een kier gezet voor studenten van zware exacte en technische opleidingen. Er is de afgelopen jaren immers veel geïnvesteerd in het werven van deze studenten, en dat mag met deze maatregel niet ongedaan worden gemaakt.

En gehandicapten dan?

Maar als de VVD voor bèta-studenten misschien een uitzondering wil maken, voor wie dan nog meer? Soms ook voor gehandicapte studenten en voor bestuurlijk actieve studenten? Vooral GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver is bang dat er dan een wirwar aan uitzonderingen ontstaat.

Demonstrerende studenten op weg naar het ’torentje’ van Rutte

Hoeveel wil Zijlstra bezuinigen?

De verhalen over de “fenomenale” bezuinigingen die Zijlstra wil doorvoeren kloppen volgens hem trouwens niet: “We gaan geen 220 miljoen op het hoger onderwijs bezuinigen en ook geen 750 miljoen.” Tegenover de 370 miljoen euro die de langstudeerdersmaatregel moet opleveren – door universiteitenvereniging VSNU “de grootste bezuiniging op het hoger onderwijs sinds de jaren tachtig” genoemd – staan volgens de staatssecretaris bijvoorbeeld 410 miljoen euro die hij in beter onderwijs voor een toenemend aantal studenten investeert. Hij zei in totaal 500 miljoen in het hoger onderwijs te willen investeren en 510 miljoen euro te willen bezuinigen.

Demonstratie geen effect

Het lijkt er dus op dat de tweeduizend studenten die 29 november protesteerden tegen de kabinetsplannen voor niets in de kou hebben gestaan. Zij zijn het oneens met de plannen om de basisbeurs voor de masterfase af te schaffen en dat studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen drieduizend euro meer collegegeld te laten betalen.

‘Laat je sponsoren’

Overigens had Lucas tijdens het debat in de Tweede Kamer voorgesteld dat het voor studenten interessant wordt om een sponsor voor hun opleiding te zoeken. Bedrijven zouden talent kunnen aantrekken door hun studie te bekostigen. Ze vraagt of staatssecretaris Zijlstra over zulke scholarships in gesprek wil gaan met het bedrijfsleven. HOP