De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft nieuwe leden benoemd. Daarbij zijn twee wetenschappers van de EUR: psychologe dr. Elke Geraerts (1982) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en neurobioloog dr. Casper Hoogenraad (1973) van het Erasmus MC.

Hoogenraad vindt het een hele eer: “Als je ziet wie er allemaal benoemd zijn in het afgelopen jaar is het heel bijzonder in dat rijtje te staan.” Geraerts: “De kans dat je het wordt, is heel miniem, dus dat maakt het extra leuk. Er zitten allemaal zeer interessante wetenschappers in deze club, dus ik kijk ernaar uit om met hen van alles op touw te zetten.”

Enthousiasme

Geraerts denkt dat haar inzet en enthousiasme bij haar benoeming zijn opgevallen. “Het feit dat ik veel jonger ben dan de gemiddelde leeftijd van de kandidaten en me staande weet te houden wanneer ik een spervuur van vragen krijgt van ervaren en gerenommeerde wetenschappers heeft er ook wel aan bijgedragen denk ik.” Hoogenraad denkt dat hij goed binnen het profiel past. “Er waren nog niet veel biologen en het moet een goede mix zijn van alfa, beta en gamma wetenschappers.”

Middelbare scholen

Het lidmaatschap van de Jonge Akademie geldt voor een periode van vijf jaar. Als lid kun je kiezen op welke wijze je actief wilt zijn. Dat kan zijn door onderzoekers van verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld congressen te organiseren en zo interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Een andere mogelijkheid is om advies over wetenschapsbeleid te geven aan wetenschappelijke organisaties en ministeries. Ook kunnen de leden bijvoorbeeld door voorlichting op scholen geven. Dat laatste trekt Hoogenraad vooral aan. “Nu heb ook een echt goede reden om dat te gaan doen.” Het wetenschapsbeleid gaat Geraerts het liefst doen: “Door mijn lidmaatschap van de universiteitsraad heb ik de smaak hierin wel te pakken.”

Nieuwe ideeën

Denken de nieuwe leden naast al hun onderzoeks- en onderwijstaken hier nog wel tijd voor te hebben? Allebei twijfelen ze hier niet aan. Hoogenraad vindt dat wetenschappers de verantwoordelijkheid hebben om hun onderzoeksresultaten naar buiten uit te dragen. “Door met allerlei mensen te spreken over onze onderzoeken, werken wij ook beter, omdat we zo op nieuwe ideeën komen.” Geraerts: “Mijn idee is dat hoe meer ik moet multi-tasken, hoe efficiënter ik ben.” Beide wetenschappers kennen elkaar nog niet, hoewel ze beide onderzoek naar het geheugen doen.

Werking van het geheugen

Dr. Elke Geraerts doet onderzoek naar de werking van het geheugen na traumatische ervaringen zoals kindermisbruik. Op dit terrein heeft ze in korte tijd een internationale reputatie opgebouwd. Recent startte ze een nieuwe onderzoekslijn, gericht op het ontwikkelen van nieuwe cognitieve therapieën voor depressie en angststoornissen. Hiervoor werkt ze samen met clinici die deze behandelingen in de praktijk brengen. In onderzoek opgedane kennis zet zij onder meer in bij workshops voor justitie en advocatuur.

Geheugenmoleculen

Dr. Casper Hoogenraad geldt als een van de grootste talenten in de moleculaire wetenschappen in Nederland. Hij ontdekte verschillende moleculaire processen die de werking van het geheugen kunnen verklaren. Een opvallende doorbraak daarbij is dat nu met behulp van hoge resolutie microscopie de beweging van geheugenmoleculen zichtbaar worden gemaakt in hersencellen. Voor dit onderzoek ontving hij onder meer de prestigieuze European Young Investigators Award.

Topwetenschappers

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandig platform van vijftig jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Leden van de Jonge Akademie zijn jonge onderzoekers in de leeftijd 25 – 45 jaar, die geselecteerd zijn op basis van wetenschappelijke excellentie, interdisciplinaire aanpak en een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. De vier andere EUR-leden van De Jonge Akademie zijn: prof.dr. Ingrid Robeyns (Faculteit der Wijsbegeerte), dr. Tamara van Gog (Faculteit der Sociale Wetenschappen), prof.dr. David de Cremer (Rotterdam School of Management) en prof.dr. Steven Stremersch (Erasmus School of Economics).

Zie voor meer informatie de website van de De Jonge Akademie

Foto Elke Geraerts: Levien Willemse.

Foto Casper Hoogenraad: Ronald van den Heerik.