Steeds meer Nederlandse studenten halen hun bachelor- of masterdiploma in het buitenland. Vooral masters zijn in trek.

Ook al is de stijging klein, het Nuffic durft toch wel te spreken van een groeiende trend in het rapport ‘Mobiliteit in beeld 2010’, waarin de ontwikkelingen wat betreft studentenmobiliteit van de laatste jaren in kaart zijn gebracht.

 

Dorrit de Jong van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is dan ook blij met de ontwikkeling. NEWS lanceerde een paar weken geleden de website gewooninhetbuitenland.nl, waarmee zij wil zeggen dat een diploma halen in een ander land helemaal zo lastig niet is, en bovendien erg leerzaam. “Kortom, het moet normaler worden om die stap te wagen”, zegt zij.

Master

Volgens De Jong – die momenteel een master volgt in Duitsland – is onder studenten en scholieren weinig bekend over de mogelijkheid om je bachelor in het buitenland te halen. “Dat komt doordat studiebeurzen en de voorlichting op middelbare scholen over een vervolgopleiding teveel naar Nederlandse opleidingen sturen.” Voor je master de grens over, gebeurt al veel vaker.

Netwerk

NEWS moedigt studenten sinds 2007 aan te kiezen voor een ander land. Je kunt bij de organisatie aankloppen als je een contactpersoon zoekt in het buitenland, als je hulp nodig hebt met  aanmeldprocedures, of als je problemen ondervindt in het land waar je studeert. “Dit kan gaan over diploma’s die niet erkend worden of als het aanvragen van een studiebeurs stroef verloopt”, geeft De Jong als voorbeeld.

GB en Spanje favoriet

Overigens zijn Groot-Brittannië, België, de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden en Frankrijk al jaren favoriet bij studenten om een bachelor- of masterdiploma te halen. LJ