Het kabinet Rutte wil de boete voor fraude met de basisbeurs voor uitwonende studenten dubbel zo hoog maken als het oude kabinet voorstelde. Wie twee keer in de fout gaat verliest zijn recht op studiefinanciering en kan worden vervolgd.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan nog niet zeggen hoeveel Rotterdamse studenten zijn ‘gepakt’ omdat ze ten onrechte een uitwonende beurs ontvangen. De controles duren nog tot eind dit jaar en het rapport hierover zal dan in de Tweede Kamer worden besproken.

Schade bedraagt 27 miljoen

Om een hogere basisbeurs te krijgen beweren sommige studenten dat ze op kamers wonen in plaats van thuis. Dat levert ze maandelijks 170 euro op: de basisbeurs voor een uitwonende is 266 euro, voor een thuiswonende 96 euro. Samen zouden ze voor minstens 27 miljoen euro per jaar frauderen. De pakkans was voorheen vrijwel nul. Wie toch gepakt werd hoefde alleen zijn onterecht ontvangen beurs terug te betalen, maar kreeg geen boete.

Wat wilde vorige kabinet?

Het vorige kabinet nam het initiatief tot een wetswijziging die scherpere controle en strengere straffen mogelijk maakt. Voormalig staatssecretaris Marja van Bijsterveldt wilde een betrapte student de onterecht ontvangen beurs terug laten betalen en daar bovenop een boete ter hoogte van een kwart van het gefraudeerde bedrag. Die boete zou bij een tweede fraude worden verdubbeld en na de derde keer zou de studiefinanciering worden stopgezet en de student strafrechtelijk worden vervolgd.

Meteen boete betalen

Het nieuwe kabinet slaat die eerste boete over: een fraudeur betaalt meteen de helft van het te veel ontvangen bedrag. De bewijslast voor DUO wordt ook eenvoudiger. De dienst hoeft voortaan niet meer aan te tonen dat de student bij zijn ouders woont om hem een uitwonendenbeurs te onthouden. Bij twijfel moet de student zelf bewijzen dat hij woont waar hij staat ingeschreven.

Simpel adres wijzigen

Adreswijzigingen worden simpeler voor studenten: zij hoeven die niet meer aan DUO door te geven. Een adreswijziging in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) volstaat. HOP/LJ