Hoger onderwijsinstellingen hoeven de studievoortgang van hun niet-Europese studenten voorlopig niet aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) door te geven.

Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de nieuwe wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) straks ieder jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Als zij niet genoeg studiepunten halen, moet de instelling, die borg staan voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Bezwaren

Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten.

Praktische vragen

Een aantal instellingen doet momenteel mee met een proef waarin zij de studievoortgang van hun buitenlandse studenten al bijhouden. In oktober bleken ze daarover nog veel praktische vragen over de wet te hebben. De pilot blijft overigens gewoon doorlopen en mogelijk kunnen ook andere instellingen zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Onderzoek

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een onderzoek laten instellen naar de gevolgen van de vertraging en licht de Tweede Kamer daarover binnenkort in. Wanneer de Wet modern migratiebeleid alsnog wordt ingevoerd is nog onduidelijk. HOP