Dubbelstudenten mogen de komende drie jaar hun tweede opleiding tegen het gewone collegegeldtarief afmaken, zelfs als ze hun eerste al hebben afgemaakt. Misschien blijft dat zo, laat VVD-staatssecretaris Zijlstra doorschemeren.

De overheid speelt al een tijd met het voornemen om per student nog maar één bachelor- en één masteropleiding bekostigen. Wie daarna een tweede opleiding wil volgen, gaat het vaak torenhoge instellingsgeld betalen. Alleen lerarenopleidingen en verpleegopleidingen zijn hiervan uitgezonderd.

Ontsnappen

Dubbelstudenten ontsnappen voorlopig aan de hoge tarieven voor tweede opleidingen. Wie nog tijdens zijn eerste opleiding aan een tweede begint (bijvoorbeeld een natuurkundestudent die in zijn derde jaar besluit om ook kunstgeschiedenis te gaan studeren), mag ook die tweede opleiding de komende drie jaar tegen het gewone collegegeldtarief afmaken. Dat hebben de studentenbonden met de universiteiten en hogescholen afgesproken. En de overheid blijft de opleidingen van zulke studenten dus betalen.

Evalueren

Hoe het over drie jaar verder zal gaan? In antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer wil staatssecretaris Halbe Zijlstra daar niet op vooruitlopen, maar hij laat doorschemeren dat de regeling best eens voortgezet zou kunnen worden. Eerst evalueren, benadrukt hij.

Excellente studenten

Maar hoe zal die evaluatie er dan uitzien, wilde D66 weten. De staatssecretaris zal toch niet alleen maar naar de technische kant van de zaak kijken? Moet er ook niet gekeken worden naar de motivatie en prestaties van dubbelstudenten? Zijlstra kon de leden van D66 geruststellen. Hij wil niet alleen kijken naar “eventuele strategische gedragseffecten” op het aantal gelijktijdig gevolgde opleidingen en de feitelijke studieduur. Ook wil hij weten of het inderdaad excellente studenten zijn die een dubbelstudie volgen.

Voortzetten

Waarmee hij suggereert dat de deur op een kier staat. Mocht de regeling niet misbruikt worden, mocht het aantal studenten beperkt zijn en mocht het inderdaad om uitzonderlijke studenten gaan, dan zou hij kunnen overwegen de regeling voort te zetten. In ieder geval gooit hij de deur niet dicht. HOP