De Landelijke Studenten Vakbond voorspelt meer gevallen van diplomafraude en slechter onderwijs, als universiteiten en hogescholen inderdaad boetes gaan krijgen voor vertraagde studenten.

Drieduizend euro

Als studenten langer dan één jaar uitlopen, gaat hun collegegeld volgens het regeerakkoord met drieduizend euro omhoog. Dat bedrag wordt er bij de onderwijsinstellingen vanaf getrokken. Daarbovenop krijgen de instellingen nog een extra boete van drieduizend euro per vertraagde student.

Handtekeningen

De LSVb vindt het onbegrijpelijk dat instellingen nu alsnog een financiële prikkel krijgen om studenten snel te laten afstuderen. De bond wil samen met andere studentenorganisaties via www.minimaalnominaal.nl zoveel mogelijk handtekeningen tegen de plannen verzamelen. Er staan al bijna tienduizend steunbetuigingen onder de petitie. Studenten kunnen op de website ook hun verhalen over studievertraging achterlaten. Dat hebben er al 160 gedaan.

Diplomabonus

In het oude systeem kregen vooral hogescholen, maar ook universiteiten veel geld per uitgereikt diploma. Daar was kritiek op, omdat deze ‘diplomabonus’ gesjoemel in de hand zou werken. Opleidingen liepen immers veel geld mis als ze iemand niet lieten afstuderen.

Eigen draai

Voormalig minister Plasterk bedacht een nieuw bekostigingssysteem, waarin de diplomabonus drastisch werd verminderd ten gunste van het aantal ingeschreven studenten binnen de nominale studieduur. De nieuwe regering geeft haar eigen draai aan dat systeem met de bezuiniging op langstudeerders. De plannen zullen op 29 november in de Tweede Kamer worden besproken. (HOP)