Ongeveer 330 bachelorstudenten aan elf universiteiten beginnen deze maand aan hun educatieve minor. Bijna anderhalf keer zoveel als vorig jaar, toen tweehonderd studenten de turbo-lerarenopleiding volgden.

Voor de educatieve minor op de Erasmus Universiteit – die dit collegejaar voor het eerst wordt aangeboden – hebben 47 studenten zich ingeschreven. Er waren vijftig plaatsen beschikbaar. Dit aantal ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 33.

Lesbevoegdheid halen in 6 maanden

Vorig jaar kregen studenten op de meeste universiteiten voor het eerst de kans om binnen hun bacheloropleiding een lesbevoegdheid te halen. Afgestudeerde bachelors die de zes maanden durende minor hebben gevolgd, mogen lesgeven in de theoretische leerroute van het vmbo en in de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Lerarentekort bestrijden

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt voerde de minor in om het lerarentekort te bestrijden en meer academici voor de klas te krijgen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat de belangstelling de komende jaren nog verder zal groeien.

Tevreden

Scholen zijn tevreden over de nieuwe route, meldt Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Een substantieel deel van de studenten zegt volgens hem nu al van plan te zijn om na de educatieve minor hun eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Jaarlijks leveren de universiteiten ongeveer achthonderd eerstegraadsleraren af. HOP/LJ