Schuift er straks toch een student aan, als het college van bestuur vergadert? De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich opnieuw achter het idee van een ‘student-assessor’ geschaard. Maar op de Erasmus Universiteit lijkt het er voorlopig niet in te zitten.

Meerwaarde

“Wat is de toegevoegde waarde van een student erbij?” vraagt Ton van de Pijl, secretaris van het College van Bestuur van de EUR. zich af. “Studenten hebben via de Universiteitsraad al veel invloed.” Echt enthousiast is hij niet, maar hij wil toch benadrukken niet helemaal tegen te zijn: “We zijn nog niet zo ver. Die discussie is hier nog niet gevoerd.” De assessor zou de vergaderingen van hogeschool- en universiteitsbestuurders mogen bijwonen, zodat hij of zij al vroeg de zienswijze van studenten kan verwoorden en klachten van studenten ter sprake kan brengen.

Afstudeerroute

De discussie laaide een paar weken geleden op in het Kamerdebat over de twijfelachtige afstudeerroute van de Hogeschool Inholland. De medezeggenschapsraad wist van de diplomaroute, maar het bestuur naar eigen zeggen niet. Een student-assessor had misschien een brug kunnen slaan, opperde Jesse Klaver van GroenLinks. Samen met SP, PvdA en PVV diende hij een motie in, waarin het parlement de regering verzoekt alsnog te zorgen dat de student-assessor wettelijk wordt geregeld.

Zelf weten

Marja van Bijsterveldt, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet niets in het plan. “Elke school die het echter wel wil doen, moet het lekker gewoon doen, hoor.” Ze wil het alleen niet wettelijk vastleggen. De motie werd vervolgens afgezwakt. De regering hoeft de student-assessor niet meteen wettelijk te regelen. Maar de minister wordt gevraagd alsnog met nadere voorstellen te komen. CDA, SGP en ChristenUnie stemden tegen. De motie werd gesteund door SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en PVV.

Nieuwe regering

Vorig jaar leek de student-assessor er te komen. De Eerste Kamer was echter tegen. Bestuur en medezeggenschap dreigden door elkaar te lopen, vond een meerderheid. Kort daarop viel de regering over de kwestie Uruzgan en de student-assessor verdween even van het toneel. Het wachten is nu op de voorstellen van de nieuwe regering. (HOP/ TL)