Het regeerakkoord draait het actieve verenigingsleven de nek om. Onder financiële druk moeten studenten eerder afstuderen, maar daardoor ontbreekt de tijd voor bestuurservaring of ander vrijwilligerswerk. Dat zeggen studentengezelligheids-verenigingen deze week.

“Ik denk dat de coalitiepartners zich niet hebben gerealiseerd dat ze het hiermee vrijwel onmogelijk maken om bestuurservaring op te doen”, zegt Stijn van Zon, praeses van studentenvereniging Sanctus Laurentius. “En juist dat soort extra activiteiten zorgen voor toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven zit helemaal niet te wachten op mensen die in vier jaar zijn afgestudeerd.”

Ontplooien

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen, die de 46 Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen vertegenwoordigt, is het in het belang van zowel onderwijsinstellingen als bedrijven dat studenten zich naast hun studie ontplooien. Maar studenten die zich fulltime op vrijwillige basis inzetten voor een studentenvereniging, lopen straks het risico zwaar in hun beurs getroffen te worden. Wie meer dan een jaar studievertraging oploopt, raakt zijn OV-jaarkaart kwijt en gaat bijna vijfduizend euro collegegeld betalen.

Bestuursbeurs

Onder de huidige regelgeving betaalt een student het wettelijk instellingstarief tot hij zijn graad behaald heeft. Bovendien heeft de universiteit sinds jaar en dag een regeling die bestuursleden van studentengezelligheidsverenigingen financieel compenseert voor de geleden studievertraging. Deze bestuursbeurs, een soort alternatieve studiefinanciering, blijft vooralsnog bestaan. Of studenten met relevante extracurriculaire activiteiten in de toekomst vrijgesteld worden van de ‘vertragingsboetes’, is nog onduidelijk. Eerst maar eens afwachten of en hoe de nieuwe wet gestalte krijgt, aldus beleidsmakers van de EUR.

Maatschappelijke stage

“Waar in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage verplicht wordt gesteld, kiezen wij er zelf voor om ons in te zetten voor de maatschappij”, zegt RSG-preses Anne Broekema. “Dat we de keuze zelf maken laat zien dat wij er als studenten voor kiezen om onszelf te ontwikkelen tot volwassenen die klaar zijn voor het bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat een bestuursjaar niet gelijk staat aan studieverzuim. Helaas wordt hier in het huidige regeerakkoord nog geen onderscheid tussen gemaakt.”

Schakelen

Dat lidmaatschap van een studentenvereniging sowieso zou leiden tot studievertraging wordt door de presidenten resoluut weersproken. Maar voor de actieve leden is dat anders. “In principe is het jaar dat je mag uitlopen precies genoeg voor een bestuursfunctie”, zegt Jan van Ginkel, praeses van SSR-R. “Maar dan moet je nominaal je studie lopen en mag er verder niets misgaan. Schakelen van studie, omdat economie je toch meer ligt dan bedrijfskunde, is er niet meer bij.” GM